Преглед на системата за закрила и за благосъстоянието на децата в България

Преглед на системата за закрила и за благосъстоянието на децата в България

ДОКЛАД ЗА 2012 ГОДИНА

 

Тази публикация се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация ОУК в рамките на програма „Детство без насилие – за по-добра система за закрила на детето в Източна Европа” и Програма „Основни права и гражданство” на Европейската комисия.

Прикачени файлове

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип