ПРАВОСЪДИЕ, ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО – ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПО-ДОБРО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПРАВОСЪДИЕ, ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО – ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПО-ДОБРО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Участващо изследване в действие

ИСДП

Проф.Нели Петрова

Автори


проф. Нели Петрова
проф. Нели Петрова