Правилото на бельото - ръководство в помощ на родителите

Правилото на бельото - ръководство в помощ на родителите

„Правилото на бельото” е простичко ръководство в помощ на родителите, което може да им помогне да предпазят децата си от сексуално посегателство. Ръководството подкрепя родителите в това как да обяснят на децата си къде не  бива да бъдат докосвани, как да реагират, ако това се случи, и къде да потърсят помощ.

Какво е Правилото на бельото? Много просто: никой не бива да докосва децата по онези части на тялото, които обикновено са покрити от бельото. Децата също не бива да докосват други хора по тези части на тялото.  Правилото също така помага да се обясни на децата, че тялото им си е само тяхно, че има добри и лоши тайни и добри и лоши докосвания.

Ръководството е разработено от Съвета на Европа, в рамките на кампания "Едно от пет", насочена към превенция на сексуалното насилие над деца. В България кампанията се организира от Инсктитут по социални дейности и практики. 

Ръководството за родители и книжката за деца "Кико и ръката" са инструментите на кампанията, които ИСДП адаптира на български и разпространява. Родителите могат да поръчат както Ръководството, така и книжката за деца от офиса на Института или от центровете на ИСДП. 

Автори


Съвета на  Европа
Съвета на Европа