Подготовката на социалните педагози - компетенции, стандарти, перспективи

Подготовката на социалните педагози - компетенции, стандарти, перспективи


 Подготовката на социалните педагози - компетенции, стандарти, перспективи
 Доц. д-р Нели Петрова-Димитрова

 

Автори


проф. Нели Петрова
проф. Нели Петрова