Оценка на потребностите от предоставяне на методическа подкрепа и обучение за преструктуриране на специализирани институции за деца и развитие на ...

Оценка на потребностите от предоставяне на методическа подкрепа и обучение за преструктуриране на специализирани институции за деца и развитие на ...

 

Оценка на потребностите от предоставяне на методическа подкрепа и обучение за преструктуриране на специализирани институции за деца и развитие на базирани в общността услуги, повишаващи благосъстоянието на децата

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип