Насоки за развитие на приемната грижа в България - доклад

Насоки за развитие на приемната грижа в България - доклад

Настоящите Насоки за развитие на приемната грижа са изготвени от изследователски екип на ИСДП, който има 8-годишен опит в полето на приемната грижа. Насоките са разработени на базата на изследвания, проведени в рамките на проект „Правото на детето на семей- ство. Приемната грижа в обектива”, с водещ партньор Amici dei Bambini, Италия, договор № JLS/2008/FRAC/AG/1419/, финансиран от ЕК и на фона на промените в социалната политика от последните две години (2010-2011).

Насоките отразяват последните национални и местни дебати за приемната грижа и взимат предвид добрите практики от последните години, както и такива, които са в пилотна фаза. Целта на Насоките е да предостави практически решения за развитието на приемната грижа в контекста на алтернативните социални услуги и ролята на третия сектор.

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип