Как и кога да говорим с детето за риска от сексуално насилие

Как и кога да говорим с детето за риска от сексуално насилие

Националното представително изследване е проведено сред родители и настойници на деца на възраст между 5 и 11 години. 61,7 % от анкетираните не са провеждали разговор за риска от сексуално насилие с детето си. Останалите 38,3 % не отчитат разговора като труден и повечето от тях са го провели, когато детето е било на 10 години. Основната част от тях поставят акцента върху това децата да не контактуват с непознати и че има хора, които могат да извършат сексуално насилие. Темата за доброто и лошото докосване е засегната едва от 7,7 % от родителите, 20% от провелите разговора родители са се опитали да обяснят границите - не всеки има право да докосва детето.Родителите разглеждат отговорността като споделена с училището – според тях темата, свързана с предпазването от сексуално посегателство трябва да бъде включена в образователната програма, когато децата са на възраст между 4 и 9 години.