Мрежа на професионалисти, работещи с деца жертви на насилие

Мрежа на професионалисти, работещи с деца жертви на насилие

Националната мрежа за подкрепа на деца жертви или свидетели на престъпления се изгражда в рамките на проект „Protecting the right of child-victims of crime to psychological assistance and childfriendly interviewing procedures”, финансиран от програма „Основни права и гражданство” на ЕК. Проектът се ръководи от Фондация „Ничии деца”, Полша и се осъществява в партньорство с Център „Дардедзе”, Латвия и Център за детска подкрепа, Литва и Институт по социални дейности и практики, България. 

Целта на Мрежата е да се повиши професионалната компетентност на социални работници и психолози за интервенция при случаи на насилие над деца и която да допринася за по-навременна, адекватна и професионална намеса особено при случаи на сексуални престъпления срещу деца.

Тази публикация дава информация за организациите, които се включиха в мрежата от професионалисти работещи с деца, жертви на насилие.

ИСДП благодари на всички тях и разчитаме на бъдещето сътрудничество, а също и на нови членове.

 

Може да поръчате тази публикация  безплатно на хартиен носител на e-mail: sapi@sapibg.org.

Пощенските разходи са за сметка на получателя.

 

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип