Кико и ръката - програма за групова работа за превенция на сексуално насилие срещу деца

Кико и ръката - програма за групова работа за превенция на сексуално насилие срещу деца

Програмата е разработена в рамките на проект „Превенция на сексуалното посегателство и сексуална експлоатация на деца в Централна и Източна Европа – цялостен подход” и има за цел да подкрепи родителите  и професионалистите в подхода и първите им разговори с детето – как то да се предпази, как да реагират и към кого да се обърнат за помощ.

Предназначена е за широк кръг деца в предучилищна възраст обхванати в детски заведения и ученици от първи и втори клас на общообразователните училища.

Автори


Съвета на  Европа
Съвета на Европа