Кико и ръката

Кико и ръката

Книжката е предназначена за деца на възраст до 9 години и помага на родителите да отворят пред детето темата за доброто и лошо докосване, добрите и лошите тайни и под формата на приказка да му обяснят какво е “Правилото на бельото”, кои части от тялото са негови и никой няма право да докосва.  

"Кико и Ръката" е кратка приказка, в която се разказва за приятелство, доверие, за позволеното и забраненото докосване и затова колко важно е детето да може да каже Не! и, когато се наложи, да знае към кого да се довери.

Книжката е разработено от Съвета на Европа, в рамките на кампания "Едно от пет", насочена към превенция на сексуалното насилие над деца. В България кампанията се организира от Институт по социални дейности и практики. 

Ръководството за родители и книжката за деца "Кико и ръката" са инструментите на кампанията, които ИСДП адаптира на български и разпространява. Родителите могат да поръчат както Ръководството, така и книжката за деца от офиса на Института или от центровете на ИСДП. 

 

Прикачени файлове

Автори


Съвета на  Европа
Съвета на Европа