Какво е интерактивно обучение

Какво е интерактивно обучение

Методически насоки за наблюдение на груповата динамика по време на интерактивно обучение. 

Автори


проф. Нели Петрова
проф. Нели Петрова