Изследване на методологията за оценка на образователните потребности на деца със специални образователни потребности

Изследване на методологията за оценка на образователните потребности на деца със специални образователни потребности

През последните години деца със специални образователни потребности (СОП) все повече влизат в общообразователните училища в контекста на цялостната промяна на отношението към детето и неговите потребности и под натиска на неправителствените и международните правозащитни организации против сегрегационните образователни модели. Промяната на статуквото става все по-последователна, но въпреки това напрежението в професионалните общности по повод ролята и функциите на помощните и общообразователните училища, въвеждането на интегрираното образование, расте. Нещо повече, недостатъчният обществен диалог по въпроса, би могъл да постави  родителите и децата в ролята на изкупителна жертва. Сред многото дискусионни въпроси, ключов е този за обективността и достоверността на оценката на децата при насочване към общообразователно или помощно училище.

 

Това изследване беше проведено от Институт по социални дейности и практики (ИСДП) по задание на Фонд „Спасете децата” – Великобритания и Министерство на образованието и науката (МОН). Експерти на МОН участваха в разработването на  методологията и осигуриха работата на теренните специалисти. Изследването беше извършено в периода май-юни 2006 г. Екипът на ИСДП проведе представително качествено проучване на нагласите и мнението на професионалистите, работещи в сферата на образованието и закрила правата на детето. В хода на подготовката на изследването екипът взе решение да включи и родители на деца със специални образователни потребности, за да има по-обективна представа за използваните от ЕКПО методи за оценяване.

 

Методологията и анализът на изследването беше извършен от доц. Нели Петрова-Димитрова, Надя Стойкова, Георги Богданов Надежда Денева и Милвана Панайотова. Работата на терен беше извършена от Гергана Табакова, Нина Стоянова, Ивайло Иванов, Адриан Апостолов, Камен Костов, Евгения Романова, Светлана Григорова, Весела Сергеева, Мая Райкова, Теодора Гатева и Ивелина Иванова.

 

Изследването дава отговор на поставените въпроси и същевременно формулира изводи и препоръки, които е необходимо да инициират промяна по отношение на съществуващия модел за оценка на децата със специални образователни потребности.

 

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип