Държавната реакция срещу общественоопасно поведение на дете - законови режими за предотвратяване и противодействие след 2002г.

Държавната реакция срещу общественоопасно поведение на дете - законови режими за предотвратяване и противодействие след 2002г.

 

Изследването е изготвено от д-р Ива Пушкарова в рамките на проект "Изграждане на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България" реализиран от Институт по социални дейности и практики /ИСДП/, с финансовата и техническа подкрепа на Международната организация по труда /МОТ/.

Автори


Ива Пушкарова
Ива Пушкарова