Доклад за нагласите към "Приемна грижа"

Доклад за нагласите към

Доклад от проведено национално изследване относно нагласите към услугата "Приемна грижа" в България

През 2006 в България имаме 64 приемни семейства, което дава основания да се направи сериозен анализ на практиките, нагласите, празнотите в нормативната уредба, както и пречките, които затрудняват развитието на приемната грижа в България. До този момент резултатите са в полза на скептиците по отношение на приемната грижа, а не на тези които вярваха, че деинституционализацията ще е реалност след стартирането й. Именно тази реалност породи необходимостта от настоящото изследване.

Всъщност имаме приемна грижа, която има доброволен характер с много и непосилни социални изисквания към кандидатите, характерни за общества с развита средна класа. Нашата приемна грижа се оказва и неравнопоставена спрямо една от най-популярните мерки за закрила настаняване при близки и роднини и ако към всичко се допълни и недостатъчната информираност на населението се оказва, че ние повече обсъждаме, отколкото да имаме реални резултати в тази посока.

Изследването си постави за цел да проследи причините и трудностите, при които приемната грижа се прилага и да бъде отчетена реалността, такава каква тя е. Днес ние имаме прекалено високи очаквания, а в регулаторен план имаме твърде беден набор от различни варианти на приемна грижа.

Анализът и качествената оценка в изследването беше осъществено от Институт по социални дейности и практики (ИСДП) с екип доц.Нели Петрова-Димитрова, Надя Стойкова, Надежда Денева и Георги Богданов. Националното количествено изследване беше реализирано от Агенция за социално икономически анализи (АСА) с ръководител на екип Дочо Михайлов.

 

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип