Доклад от изследване на системата на наказателното правораздаване при изслушването на деца, непосредствено пострадали или свидетели на престъпление

Доклад от изследване на системата на наказателното правораздаване при изслушването на деца, непосредствено пострадали или свидетели на престъпление

Докладът представя резултатите от изследване на системата на наказателното правораздаване при изслушването на деца, непосредствено пострадали или свидетели на престъпление. 

Изследването се реализира от Институт по социални дейности и практики в партньорство със съюза на съдиите в България. Данните са набирани в периода май-октомври 2008 г. и обхващат 7 населени места от 5 съдебни района. Разгледани са 36 случая на деца на възраст от 6 до 17 години, извадени от архивите на съда. Основен метод на изследването е case study, което позволява да се види движението на случаите в досъдебно производство и съдебна фаза. 

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип
Съюз на съдиите
Съюз на съдиите