Диаграма за случаите на злоупотреба с деца, Полша (EN)

Диаграма за случаите на злоупотреба с деца, Полша (EN)

Диаграмата илюстрира практиката на междуинституционално сътрудничество в Полша при случаи на насилие над деца или неглижиране, както и някои основни оперативни връзки между тези институции, които имат отговорност за намеса. 

Автори


Фондация
Фондация "Ничии деца"