Да спрем физическото насилие

Да спрем физическото насилие

Да спрем физическото насилие - Наръчник публикуван от Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children и Save the Children Sweden, 2010 (EN)