Консултиране в Предизвикателни контексти от Майкъл Унгар, видео

Консултиране в Предизвикателни контексти от Майкъл Унгар, видео
Видеото представя ефективен модел на резилианс - консултация при индивидуални клиенти и семейства, прилаган от д-р Майкъл Унгар. Моделът се базира на изследванията на д-р Унгар сред различни култури и подчертава силните страни на индивида и на семейството, когато са изправени пред трудности. 

Автори


Michael Ungar,  споделено от Youtube
Michael Ungar, споделено от Youtube