Бюлетин - Резилианс

Бюлетин - Резилианс

Бюлетинът се издава от Резилианс Ресурсен център при изпълнението на проект „Резилианс без граници”, финансиран от фондация ОУК.

Съдържа материали в подкрепа на практикуващите резилианс подхода, преводни материали за професионалисти, програми за работа с деца, текущи новини от изпълнението на проекта и информация за различни събития в страната. Теми в отделните издания:

  • Резилианс – теория и практика – брой 1
  • Резилианс и превенция – брой 2
  • Резилианс в практиката – брой 3
  • Резилианс в общността – брой 4
  • Резилианс в училище – брой 5

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип