Без шамар: как с любов и уважение да поставяме на децата си граници

Без шамар: как с любов и уважение да поставяме на децата си граници

Наръчник за обучение на обучители, които работят с родители на малки деца от 0 до 6 години.

Обучението има за цел да повиши знанията и уменията на специалистите за водене на групи с родители. Обучените ще могат да повишат знанията си в областта на детското развитие и в прилагането на позитивни методи на възпитание, както и да развие умения за разпознаване на нуждите на децата.

 

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип