• СТАНОВИЩЕ НА ИСДП, НМД, ФНД И СДРУЖЕНИЕ ДЕЦА И ЮНОШИОТНОСНО ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2017-2018г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2020 И ОТЧЕТ ЗА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕЗА 2015-2016Г.
 • Eдна година Зона заКрила - Шумен
 • Отворено писмо за статута на децата в конфликт
 • Предложение нa ИСДП относно приложението на Закона за социалното подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
 • Становище на ИСДП относно проекта за нов закон за детско правосъдие
 • Препоръки за изграждане на интегрирана система за закрила на деца, жертви на насилие и/или престъпление в България
 • Гаранции за защита на жертвите на престъпления и признаване на жертвите със специфични нужди от защита
 • Пета международна конференция: „Интегриран подход за справедливо правосъдие”
 • Деца и правосъдие - превенция на насилието
СТАНОВИЩЕ НА ИСДП, НМД, ФНД И СДРУЖЕНИЕ ДЕЦА И ЮНОШИОТНОСНО ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2017-2018г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2020 И ОТЧЕТ ЗА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕЗА 2015-2016Г. Eдна година Зона заКрила - Шумен Отворено писмо за статута на децата в конфликт Предложение нa ИСДП относно приложението на Закона за социалното подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане "Правосъдието - приятел на детето" Становище на ИСДП относно проекта за нов закон за детско правосъдие Препоръки за изграждане на интегрирана система за закрила на деца, жертви на насилие и/или престъпление в България Гаранции за защита на жертвите на престъпления и признаване на жертвите със специфични нужди от защита Пета международна конференция: „Интегриран подход за справедливо правосъдие” Деца и правосъдие - превенция на насилието next prev
Библиотека
Виж всички
Кампании
 • #ПомислиПреди
  #ПомислиПреди

  Проблемът сексуално насилие и експлоатация на деца остава актуален за България през последните 10-12 години. Информацията за случаите на насилие и злоупотреба с деца ...

 • Европейска кампания „Едно от пет”: Не позволявайте детето ви да стане обект на сексуално насилие
  Европейска кампания „Едно от пет”: Не позволявайте детето ви да стане обект на сексуално насилие

  Сексуалното посегателство и сексуалната експлоатация на деца е проблем, който засяга много повече хора, отколкото можем да предположим. Проблем, пред който все още си зат ...

 • Детство без решетки
  Детство без решетки

  Незабавна реформа в детското правосъдие за пълното зачитане на правата на децата в България поискаха неправителствени организации на специална преско ...

 • Кампания
  Кампания "Лоши традиции"

  Насилието не трябва да бъде традиция. Да предотвратим малтретирането на деца! Да спрем да нагрубяваме децата – думите нараняват!   Какви са последиците от боя като възпитателно сред ...

 • Да бъдеш баща
  Да бъдеш баща

  Коалиция от 10 неправителствени организации стартирахме кампания „Да бъдеш баща”, която има за цел да подкрепи мъжете в тяхната най-важна роля, а именно да ...

 • Кампания
  Кампания "Добър родител, добър старт"

  Кампанията се реализира от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект “Дом без насилие за всяко дете”, финансиран по програма Дафне на ЕК и ...