Събития

Професионално приемно семейство от София област прие в дома си едно дете
Професионално приемно семейство от София област прие в дома си едно дете Благодарение на екипа на Областен център по приемна грижа – София област още едно дете от днес ще има шанса да живее в семейна среда, да бъде обичано, ценено и уважавано.   Днес – 14.09.2011г, когато само един ден ни дели от началото на новата учебна година, професионално приемно семейство от София област прие в дома си дете, ще го придружи на следващия ден в неговото ново училище, ще държи уверено ръката му, за да даде кураж и сила пред новите и неизвестни за него неща. За реализирането на това настаняване, изказваме благодарност за професионализма и доброто сътрудничество на всички специалисти, които работиха заедно с нас – Д"СП" – Красно село, Д"СП" Елин Пелин, SOS – Център за обществена подкрепа София и приемното семейство. Пожелаваме на детето успешна учебна година, много нови приятели и щастливи семейни събития!
Обява за работа за
Обява за работа за "Оценител на проект" Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) обявява процедура за избор на оценител на проект «Ресурсен център по приемна грижа».   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа и партньорство на UNICEF. Партньори в изпълнението на дейностите са Международна социална служба, сдружение „Самаряни" и организации с опит при предоставяне на услугата приемна грижа и обучения на професионалисти. В рамките на този проект е създаден Виртуален ресурсен център, чиято основна цел е да се повиши качеството на приемната грижа у нас чрез обучение и методическа помощ за лицата, предоставящи услугата приемна грижа и съпътстващите услуги. Продължителността на проекта е 20 месеца. Повече информация за проекта можете да намерите на сайта на ИСДП: www.sapibg.org . Работното задание може да изтеглите от тук. За участие в конкурса моля, изпратете професионална автобиография на адрес: [email protected] . Краен срок за подаване на документи: 30.09.2011 година. Институт по социални дейности и практики София 1000, ул. Княз Борис І 78, тел/факс: 02/8524713 [email protected], www.sapibg.org
Обучение в КСУДС Пазарджик на тема
Обучение в КСУДС Пазарджик на тема "Оценка на кандидати за приемни родители" На 07.09.2011 година в сградата на КСУДС Пазарджик се проведе обучение на тема "Оценка на кандидати за приемни родители" с обучител д-р Надя Стойкова от Сдружение "Институт по социални дейности и практики" София. В обучението взеха участие социални работници и психолози от КСУДС гр. Пазарджик и КСУДС гр. Пловдив. В работната програма на обучението бяха включени казуси, работа в малки групи, дискусии, презентациии, обучителен филм и др. Обсъди се рамката за оценка на кандидатите за приемни родители като се акцентира на проучване на мотивацията на кандидатите. При работата в малки групи се открои нуждата от задълбочено проучване по изследваните зони, за да се изясни мотивацията на кандидатите за приемни родители. Бяха представени филмирани интервюта с кандидати за приемни родители. И двете обучения се реализират в рамките на Национален Ресурсен център по приемна грижа, като тези обучения на специалистите до голяма степен гарантират и качество на предоставяните услуги.
Обучение в КСУДС – Видин
Семинар в Слънчев Бряг
Семинар в Слънчев Бряг Обучителен семинар по приемна грижа Сдружение „Институт по социални дейности и практики" организира провеждането на тридневенобучителен семинар по приемна грижа за представители на регионалните дирекции за социално подпомагане в цялата страна. Обучителният семинар ще се проведе на 7, 8 и 9 септември 2011 г. в Слънчев бряг. Партньори на ИСДП в реализирането на семинара са Агенцията за социално подпомагане, УНИЦЕФ и Международна социална служба – България. Семинарът е в изпълнение на финансираният от УНИЦЕФ проект „Национален ресурсен център по приемна грижа", който ИСДП осъществява съвместнос Международна социална служба – България и Сдружение „Самаряни". В рамките на обучителният семинар участниците ще имат възможност да получат базови познания за приемната грижа, като специален акцент ще бъде поставен на оценяването и обучението на приемните семейства, както и на ролята и процедурите на Комисията по приемна грижа. Участниците в обучителния семинар ще се запознаят и с бъдещите проекти за развитие на приемната грижа, изпълнявани на национално ниво, които ще надградят резултатите по проект „Национален ресурсен център по приемна грижа".
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВАКАНЦИОННАТА ПРОГРАМА В КСУДС - ШУМЕН
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВАКАНЦИОННАТА ПРОГРАМА В КСУДС - ШУМЕН ПРИКЛЮЧИ ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА В КСУДС - ШУМЕН В края на месец август на Бал с маски тържество беше закрита „Ваканционна програма, 2011" на Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Шумен. Партито се проведе в Лесопарк Кьошкове под мотото „Заедно и през следващата ваканция".На тържеството взеха участие и деца от Център за работа с деца на улицата, Център спешен прием както и много други деца. Тържеството включи разнообразни викторини, спортни игри и модно ревю, на което всяко дете представи маската си изработена от него. За всеки участник бе подготвена индивидуална изненада с пожелания за предстоящата учебна година, проведоха се и игри от социалната анимация за деца. Финалът беше поставен с разрязването на торта. Голяма подкрепа при организацията и провеждането на тържеството оказаха доброволците от Корпуса на мира.