Събития

Приемното семейство от община Брезник прие едно 5-годишно момиченце
Приемното семейство от община Брезник прие едно 5-годишно момиченце ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ПЕРНИК Перник 2300, Общински младежки дом, ет2, ст. 4 и 5, тел.076/588612,   e-mail: [email protected] На 17. 09. 2011 г. - големият християнски празник Вяра, Надежда и Любов, едно 5-годишно момиченце, преживяло дълги мъчителни години без родителска грижа, прегърна силно приемната си майка и престъпи прага на новия си дом. Приемното семейство от община Брезник, придружени от подкрепящия ги социален работник от ОЦПГ – Перник и социалния работник от ОЗД - Радомир изведоха детето от досегашния му дом ДДЛРГ с твърдото си решение да му осигурят дом и топла грижа в семейството си, да му дадат обич и сигурност, да му помогнат сега, когато има нужда от подкрепата им. Докато малката госпожица с любопитство разглеждаше подаръците си, възрастните си пожелаха светлият празник да донесе в живота й вяра, надежда и любов.
СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ КСУДС – ШУМЕН ПРЕДСТАВЯТ ДОБРИ ПАКТИКИ ПО ПРОЕКТ „ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ
СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ КСУДС – ШУМЕН ПРЕДСТАВЯТ ДОБРИ ПАКТИКИ ПО ПРОЕКТ „ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ" СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ КСУДС – ШУМЕН ПРЕДСАТЯТ ДОБРИ ПАКТИКИ ПО ПРОЕКТ „ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ"   На 15.09.2011г. в гр. София се състоя кръгла маса, на която бяха презентирани резултатите по проекти, осъществени с подкрепата на Институт „Отворено общество". Полина Йорданова и Нермин Бейти - социални работници от Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен презентираха постигнатите положителни резултати в рамките на проект „ Всички сме равни". Бяха представени основните целите на проекта, както и добри практики в работата с деца в неравностойно положение и техните семейства. Акцентът бе поставен върху влиянието на проекта в местната общност и в частност изградената мрежа от партньорски взаимоотношения с училищата и институциите. Координаторът на проекта Нермин Бейти представи и глобалната цел на КСУДС- Шумен в развитието на социалните дейности в общността в посока на: социално приобщаване на деца в риск от отпадане от образователната система, както и повишаване капацитета на родителите им за успешно родителстване и изграждане на умения за разпознаване потребностите на децата им.
Обучителен Семинар в Слънчев Бряг
Обучителен Семинар в Слънчев Бряг Обучителен семинар по приемна грижа На 7, 8 и 9 септември 2011 г. Институт по социални дейности и практики в партньорство с Агенцията за социално подпомагане, УНИЦЕФ, Международна социална служба – България и Сдружение „Самаряни" проведе в Слънчев бряг обучителен семинар по приемна грижа. Семинарът се провежда в изпълнение на проект „Национален ресурсен център по приемна грижа", финансиран от УНИЦЕФ. Партньори на ИСДП в реализирането на проекта са МСС и Сдружение „Самаряни". Семинарът беше открит от председателя на УС на ИСДП – доц. Нели Петрова и от заместник - изпълнителния директор на АСП – г-жа Даринка Янкова. Участниците в семинара бяха приветствани и от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – г-н Ивайло Иванов. В семинара участваха повече от 40 представители на Агенцията за социално подпомагане, както и директорите на 28 – те регионални дирекции за социално подпомагане в страната. В рамките на обучителния семинар участниците се запознаха със същността и значението на услугата приемна грижа, както и с нейната роля в гарантиране на правото на децата да растат в семейна среда. Представени бяха резултатите от реализирането на проект „Национален ресурсен център по приемна грижа", както и от проект „Развитие на модела на приемна грижа в България, който също се изпълнява от ИСДП, МСС и Сдружение „Самаряни". Специален акцент беше поставен на възможностите за устойчивост и надграждане на тези резултати чрез новия проект за развитие на приемна грижа, изпълняван от АСП – „И аз имам семейство".
Сензитивиращо обучение за професионалисти по проект
Сензитивиращо обучение за професионалисти по проект "Отново родители" Обучение по проект „Отново родители" Институт за социални дейности и практики проведе на 13 и 14 септември 2011г. в базата на БЧК в с. Долни Лозен сензитивиращо обучение за професионалисти по проблема насилие над деца. В обучението се включиха представители на Столична дирекция на вътрешните работи и на 9-те районни управления на полицията в гр. София, както и представители на отделите „Закрила на детето" в София. Обучението е част от проект „Отново родители", финансиран от Министерството на правосъдието по реда на Закона за защита срещу домашното насилие, който ИСДП изпълнява от началото на месец август 2011г. Участниците в обучението се запознаха с целите на проекта, както и със симптомите и последиците от насилието над деца от страна на техните родители. В рамките на обучението беше обсъдено и разработването на механизъм за взаимодействие по случаите на деца, жертви на насилие между полицията, съда, отделите „Закрила на детето" и ИСДП, като доставчик на социални услуги за деца и семейства, както и на специализирана програма за родители, извършили насилие, която се разработва в рамките на проект „Отново родители".
Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин
Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин На 31.08.2011г. Мариела Савкова - Директор на КСУДС - Видин и Юлия Йотова, социален работник в КСУДС - Видин проведоха информационна среща с институции и граждани на Белоградчик, по въпросите на услугата Приемна грижа. Мариела Савкова и Юлия Йотова представиха услугата Приемна грижа, условията за кандидатстване за приемни родители, както и за смисъла от това да бъдеш приемен родител. На срещата присъстваха представители на различни институции на местно ниво, сред които Дирекция „Социално подпомагане", отдел „Закрила на детето", община Белоградчик, Преходно жилище и ДДЛРГ „Надежда", както и координатори към Български червен кръст – гр.Видин. Взеха участие и утвърдени приемни родители от гр. Белоградчик, които представиха своя опит в отглеждането на деца, настанени при тях. Информационната среща бе част от Областната кампания по приемна грижа на КСУДС – Видин, предвидена за реализиране за периода 11 юли – 11 октомври 2011г. Предвидени са още две срещи, част от кампанията по приемна грижа, за градовете Кула и Брегово.
Кампания на КСУДС Пазарджик -
Кампания на КСУДС Пазарджик - "Знанието е сила" Съобщение до медиите Екипът на КСУДС гр. Пазарджик стартира за втора поредна година кампания свързана с превенция на отпадане от училище под надслов „Знанието е сила". Дейностите заложени в кампанията ще се реализират през втората половина на месец август и месец септември 2011 година, като вече реализирани са редица срещи между социални работници от КСУДС и Община Пазарджик – сектор „Образование", както и училищата в с. Черногорово и Огняново. Проведе се мобилна социална работа в с. Огняново и с. Черногорово, където социални работници обходиха адреси на деца, за които съществува риск да не започнат учебната година. Списъците, по които се организира тази дейност бяха предоставени от Директорите на училищата в с.Огняново и с. Черногорово. В процес на договаряне и партньорство с училищата са и други дейности, в които планираме да привлечем и родителите на учениците. На 14.09.2011г. социални работници от Комплекса организираха и проведоха анонимна анкета на площад „Тортата" в гр. Пазарджик сред случайно минаващи ученици. Проведеното проучване беше във връзка с нагласите и очакванията на учениците относно първия учебен ден. Тази инициатива е част от кампанията и се проведе в рамките на три астрономически часа /от 10.00 до 13.00ч./. Попълнените анкети учениците пускаха в специална урна – „Веселата кутия". Като подарък всяко дете получи химикал, а за успешна и усмихната учебна година всеки ученик си изтегли от предварително изработените късметчета свързани с образованието. След обработване на данните от анкетните карти /на брой 45 анкетни карти/ отчетохме, че най-хубавото време в училище според анкетираните е междучасието и ваканцията; през ваканцията училището е липсвало на учениците, защото не са се срещали с приятелите си; най-разнообразните отговори учениците дават на въпроса какво искат да имат в тяхното училище / мол, басейн, добри хора и учители, цветя, кино и т.н./. Повечето от анкетираните ученици ще се радват да започнат училище и да се срещнат с приятелите си.
Две групови инициативи за деца в ЦОП - гр. София
Две групови инициативи за деца в ЦОП - гр. София   „Съвет на потребителите" На 14-ти и 15-ти септември в Центъра за обществена подкрепа се проведоха две групови инициативи за деца - „Съвет на потребителите" за малките и за по-големите. Целта беше събиране на обратна връзка от потребителите за водените до момента програми и ателиета, създаването на възможности за по-добро планиране на дейностите на Центъра и постигането на по-голяма включеност на децата в ползваните услуги. В съвета участваха десет деца на различна възраст, включително деца със специални образователни потребности. В началото на дискусията децата даваха обратна връзка кои ателиета са им харесвали най-много до момента. Посредством драматични техники децата изразиха разбиране за смисъла и целите на дейностите на ЦОП, в които участват. Получиха се интересни предложения за формирането на нови ателиета. Децата бяха запознати с концепцията на планираното от специалистите на Центъра ново ателие „Приказки" и с останалите дейности които продължават и през новата учебна година. Накрая участиците получиха подаръци и пожелание за успешна нова учебна година.
Кампания Приемна Грижа в КСУДС Шумен
Кампания Приемна Грижа в КСУДС Шумен СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ ОБЛАСТНИЯ ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА В ШУМЕН И ДОБРОВОЛЦИ ОТ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЗАЕДНО В КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА   Социални работници от Областния център по приемна грижа /ОЦПГ/ - Шумен заедно с доброволци от Българския младежки червен кръст – Шумен проведоха среща с граждани на Велики Преслав. Младите доброволци представиха приемната грижа и силата и смисълът на мисията, която поемат приемните родители. Социалните работници подкрепиха младежите, като представиха условията за кандидатстване за приемни родители. На информационната среща присъства и Йорданка Дукова - приемен родител от Шумен, който има опита в грижите за три деца – момченце, което вече е заедно със своите родни родители, момиченце от ДМСГД – Шумен, което и към настоящия момент е при своите приемни родители и новородено бебе, което семейството пое веднага след раждането му. Срещата с общността на Велики Преслав беше част от националната доброволческа кампания по приемна грижа „Всички имаме грижата" на БМЧК и кампанията на Областния център по приемна грижа „За бебета и нуждата им да бъдат обичани". Поредицата от срещи продължава – на 19 септември, 2011 година в Шумен и на 20 септември, 2011 година в град Смядово. Подкрепа при организирането на срещите оказват и трудовите посредници от Дирекциите „Бюро по труда".