Събития

Обучение в Стара Загора
Обучение в Стара Загора Началната училищна възраст е ключова в развитието на детето. Началният учител се разпознава като особено значима личност и това е предпоставка за мотовацията на детето, желанието му да ходи на уилище и да учи уроците си. Началният учител е в майчина роля спрямо детето и както сподели колега начален учител: "Децата често ме наричат мамо или госпожо." Решението, целева група на обучението в Стара Загора да бъдат именно началните учители, се свързва с гореизложената хипотеза. При самото обучение се доказа, че учителите имат особено силна емоциаонална връзка с учениците и се вълнуват от тяхното развитие и симптоми.   Обучението по резилианс в Стара Загора имаше главна задача да популяризира подхода резилианс с цел това да даде пространство за дискусия и професионална взаимопомощ между специалистите работещи с деца от начална училищна възраст. За периода до следващия - надграждащ модул от обучението, ще се събира група от специалистисти, която ще работи по метода на професионалната интевизия. Срещите ще се провеждат в Центъра за обществена подкрепа на бул. "Христо Ботев" 205, всеки втро вторник от месеца, от 18:00 до 19:30 часа.
Американският посланик Джеймс Уорлик посети КСУДС - Видин
Американският посланик Джеймс Уорлик посети КСУДС - Видин Американският посланик Джеймс Уорлик посети КСУДС - Видин На 30 януари 2012г. посланикът на САЩ - Джеймс Уорлик посети Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Видин. Посещението бе част от официалната визита на дипломата в гр. Видин. На посещението в КСУДС-Видин, присъстваха и кметът на Община Видин - Герго Гергов, областният управител Пламен Стефанов, управителят на Направление за социални услуги към Община Видин – Кирил Кирилов, програмният директор „Социални услуги" към УНИЦЕФ – Милена Харизанова, председателят на Сдружение „Институт по социални дейности и практики"- доц. Нели Петрова. Г-н Уорлик имаше възможността да се запознае със същността на услугите, които КСУДС-Видин предлага. Той се срещна и разговаря с клиентите на Комплекса в услугите „Наблюдавано жилище", „Център Спешен прием", „Училищна подкрепа" и „Дневен център". Джеймс Уорлик остана очарован от материалната база и провежданите в КСУДС- Видин, индивидуални и групови занимания с деца и непълнолетни майки. „Комплексът за социални услуги за деца и семейства във Видин е един от най-добрите в страната и може да служи за модел на останалите общини". Това заяви американският посланик Джеймс Уорлик по време на посещението си.