Събития

Международно Обучение
Международно Обучение "Въведение в резилианс" - Латвия, 25-28 май 2010г. През месец май в Латвия се проведоха две базови обучения на тема "Въведение в резилианс"с обучители д-р Надя Стойкова и Деяна Кюрчиева /ИСДП/. Първото обучение се проведе на 25-26 май на територията на дома за деца в гр. Желгава.  В него се включиха 15 участника - психолози, социални работници, педагози, медицински сестри, работещи в специализирани институции и центрове за деца. Второто обучение се проведе на 28 май в Центъра за работа с деца "Дардедзе", Рига. Участваха общо 19 души - представители на Държавния инспекторат за защита правата на децата в Латвия, социални работници, психолози и учители. По време на обучението бяха разгледани теми, свързани с подхода резилианс, факторите на резилианс и възможни начини за практическа работа с деца. Бяха използвани интерактивни методи, като работа в малки групи и работа по казуси от практиката на обучаемите в контекста на подхода резилианс. И двете обучения преминаха при висока активност от страна на участниците, които изразиха желание за участие в бъдещи обучения по резилианс.
Обучение в Стара Загора
Обучение в Стара Загора Началната училищна възраст е ключова в развитието на детето. Началният учител се разпознава като особено значима личност и това е предпоставка за мотовацията на детето, желанието му да ходи на уилище и да учи уроците си. Началният учител е в майчина роля спрямо детето и както сподели колега начален учител: "Децата често ме наричат мамо или госпожо." Решението, целева група на обучението в Стара Загора да бъдат именно началните учители, се свързва с гореизложената хипотеза. При самото обучение се доказа, че учителите имат особено силна емоциаонална връзка с учениците и се вълнуват от тяхното развитие и симптоми.   Обучението по резилианс в Стара Загора имаше главна задача да популяризира подхода резилианс с цел това да даде пространство за дискусия и професионална взаимопомощ между специалистите работещи с деца от начална училищна възраст. За периода до следващия - надграждащ модул от обучението, ще се събира група от специалистисти, която ще работи по метода на професионалната интевизия. Срещите ще се провеждат в Центъра за обществена подкрепа на бул. "Христо Ботев" 205, всеки втро вторник от месеца, от 18:00 до 19:30 часа.
Американският посланик Джеймс Уорлик посети КСУДС - Видин
Американският посланик Джеймс Уорлик посети КСУДС - Видин Американският посланик Джеймс Уорлик посети КСУДС - Видин На 30 януари 2012г. посланикът на САЩ - Джеймс Уорлик посети Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Видин. Посещението бе част от официалната визита на дипломата в гр. Видин. На посещението в КСУДС-Видин, присъстваха и кметът на Община Видин - Герго Гергов, областният управител Пламен Стефанов, управителят на Направление за социални услуги към Община Видин – Кирил Кирилов, програмният директор „Социални услуги" към УНИЦЕФ – Милена Харизанова, председателят на Сдружение „Институт по социални дейности и практики"- доц. Нели Петрова. Г-н Уорлик имаше възможността да се запознае със същността на услугите, които КСУДС-Видин предлага. Той се срещна и разговаря с клиентите на Комплекса в услугите „Наблюдавано жилище", „Център Спешен прием", „Училищна подкрепа" и „Дневен център". Джеймс Уорлик остана очарован от материалната база и провежданите в КСУДС- Видин, индивидуални и групови занимания с деца и непълнолетни майки. „Комплексът за социални услуги за деца и семейства във Видин е един от най-добрите в страната и може да служи за модел на останалите общини". Това заяви американският посланик Джеймс Уорлик по време на посещението си.