Събития

Кръгла маса в-Букурещ на тема „Изслушване на деца за правосъдие
Кръгла маса в-Букурещ на тема „Изслушване на деца за правосъдие"               По покана на френското посолство в Букурещ и със съдействие на френското посолство в София, председателят на  Институт по социални дейности и практики, доц. Нели Петрова участва в Кръгла маса на тема „Изслушване на деца за правосъдие”, на 4.04. В Букурещ. Кръглата маса беше организирана във връзка със стартиране на френско-румънски проект за изграждане на специализирани помещения  за изслушване на деца, участващи в правни процедури в Румъния. Опитът на България беше ценен в момент, в който се взема решение къде да бъдат изградени стаите. Доц. Нели Петрова аргументира българския избор, който удовлетворява всички международни стандарти в тази област – сградите да са дружелюбни и да не стигматизират децата, да осигуряват набор от услуги, включително настаняване, да са достъпни за различни професионалисти, да могат да гарантират не-конфронтирането със заподозрения извършител на насилие или престъпление, с други думи да бъдат на неутрално място.Споделен беше и опитът за въвеждане на мултиинситтуционален и мултидисциплинарен подход в тази практика, което е абсолютно задължителното условие, подчертано и от колегите от Франция, асоциация “Vois d”enfant”.  Правната рамка беше представена от Даниела Машева, прокурор в ВКП.
Разпити на деца-новина по БНТ
Разпити на деца-новина по БНТ На 09.02.2013год. БНТ излъчи репортаж за разпитите на деца: "Пет години е срокът, в който е реалистично да бъде създадено специализирано правосъдие за деца. Това казва заместник-министърката на правосъдието Велина Тодорова в предаването на БНТ „Студени следи", което ще бъде излъчено утре от 18 часа. Тодорова беше провокирана от темата на предаването за децата, жертви на насилие, които в рамките на едно разследване се налага да разказват за преживените си кошмари десетки пъти. Преди година едно 11-годишно момиче преживява ужаса на престъпление и малко след това става основен свидетел по дело за развод и насилие."Дъщеря ми за една година над 10 пъти е разпитвана. Сама, всеки път с различен служител, правени са експерименти с нея. Върху кукла да покаже как точно баща й рита и пребива брат й", разказва Вера Иванова, майка.От стреса момичето започва да взима антидепресанти, а майката обвинява системата за начина, по който тя смачква детето й. Това може да се промени, въпреки съпротивата на мнозина, работещи именно в тази система, казва Велина Тодорова. По думите й до две години в няколко града ще бъдат създадени специализирани съдебни състави, а до пет това може да стане в цялата страна. Така децата ще бъдат разпитвани щадящо пред обучени специалисти и този разпит ще е годно доказателство за съда.Въпреки остарелите норми в НПК, които не регламентират щадящото разпитване на деца и сега е възможно това да се случи, казва Нели Петрова от Института по социални дейности и практики. В последно време така наречените "сини стаи" за разпит буквално се пръскат по шевовете,защото прокурори и съдии са разбрали предимствата на този вид процес.Несериозно е полицаи и съдии да се обвиняват взаимно, че не могат да съгласуват графиците си, за да разпитат едно дете-жертва, казва Нели Петрова. Да запазиш детето, според нея, е въпрос на желание и професионализъм." Автор: Надя Обретенова, Христина Христова   Линк към репортажа http://bnt.bg/bg/news/view/94615/razpitite_na_deca
Обучение на супервизори в социалната работа през април
Обучение на супервизори в социалната работа през април На 18 април 2013 г. Институт по социални дейности и практики стартира група за обучение на супервизори в социалната работа. Обучението е насочено към професионалисти с не по-малко от 5 години опит в директна социална работа. Обучението включва 220 часа /128 часа (16 дни) в осем модула и 92 часа практическа работа). Обучението се провежда в група до 16 човека.   Обучението ще се проведе в зала на ИСДП в гр. София, ул. Княз Борис І №78.   График за провеждане на обученията Модул 1.        18-19 Април 2013 Модул 2.        16-17 Май 2013 Модул 3.        20-21 Юни 2013 Модул 4.        18-19 Юли 2013 Модул 5.        25-26 Септември 2013 Модул 6.        17-18 Октомври 2013 Модул 7.        21-22 Ноември 2013 Модул 8.        12-13 Декември 2013   Желаещите да заявят участие в обучението е необходимо да изпратят регистрационен формуляр.   Таксите за участие се превеждат по банков път за съответния модул след потвърждение за получаване на заявката за участие. Сметката за превод е: „Институт по социални дейности и практики” ЕООД, ЕИК 200197724: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА BG71UBBS80021055894420 BIC: UBBS BGSF ОББ Клон Руски паметник, София. Такса за индивидуален участник – 80 лв. за обучителен модул.     ИСДП е лицензиран в НАПОО доставчик на професионално обучение. Завършилите успешно обучението ще получат сертификат.  
СЕМЕЙНА ГРУПОВА КОНФЕРЕНЦИЯ В КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛЕГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА
СЕМЕЙНА ГРУПОВА КОНФЕРЕНЦИЯ В КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛЕГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА На 18 март в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – град Шумен бе проведена семейна групова конференция. Разрешаване на конфликтните взаимоотношения между членовете на семейството, свързани с разпределянето на отговорностите по отглеждането на дете със специални образователни потребности беше водещата цел на социалните работници и координатора на семейно – груповата конференция.   В резултат на проведената среща семейството за първи път от дълги години успя да се събере и да обсъди важни въпроси и да стигне до общ план за подкрепа на детето. Подкрепа при решаването на проблема оказаха специалисти от Отдел „Закрила на детето”, РУП – Шумен и Комплекс за социални услуги. Съдействие оказаха и представители на училището, които подкрепиха бащата при връщането на родителските му функции, права и отговорности спрямо детето за осигуряване на по-спокойна среда. Семейната конференция изисква семейството да поеме отговорна роля за разрешаването на конфликтните взаимоотношения между отделните членове, оказващи негативно въздействие над детето  и разпределяне на отговорностите по отглеждането му за осигуряване на сигурна и спокойна за развитието му среда    
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕТЕТО В КСУДС - 14.03.2013
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕТЕТО В КСУДС - 14.03.2013   На 14.03.2013 г. в КСУДС – Шумен се проведе първата за годината Лаборатория за изследване на детето. В лабораторията участваха специалисти - педагогически съветници, социални работници и психолози от различни организации – партньори на КСУДС. Целите на лабораторията бяха свързани със споделяне на информация и професионален опит между специалистите, търсене на различни професионални подходи и възможности възможности за подкрепа. Като казус пред групата бе представен случай от практиката на дете с поведенчески проблеми, изведени като следствие на разминаване в позициите на детето и възрастните, полагащи грижи за него. Гост - лектор бе Севджихан Еюбова, клиничен психолог към МБАЛ – Шумен, която говори по темата „Модерни подходи във възпитанието”. След като представи метода за сензитивно родителство всеки от групата имаше възможност да изкаже мнение и/ или предложение за представените казус и метод, както и да сподели опит от своята практика.