Събития

Победа за децата от ДДЛРГ
Победа за децата от ДДЛРГ "Асен Златаров"     На 19 - 20 октовмри 2013 в град София, на спортната база на МГУ "Св. Иван Рилски", се проведе благотворителен спортен турнир за набиране на средства, с които да бъдат подкрепени децата от ДДЛРГ "Асен Златаров" кв. Надежда, гр. София. Благотворителният спортен турнир бе иницииран и се осъществи чрез партньорството на Студентските съвети на: СУ, ТУ, МГУ, НМА, МУ, ВТУ и УНСС. В рамките на турнира студентите имаха възможност да се включат в 4 различни спорта - футбол, волейбол, шах и тенис на маса. За всеки от спортовете се заплащаше определена такса-участие, която бе част от средствата, които бяха дарени на дома и децата. Отборът по футбол на ДДЛРГ „Асен Златаров” спечели третото място в крайното класиране! Освен медали, децата получиха и награди осигурени от спонсорите на турнира. Спортният турнир завърши с награждаване на победителите в отделните спортове и заключителен концерт, в който се включиха Ивайло Донков - Гласът на България 2013, Тодор Гаджалов, студенти на НМА "Проф. Панчо Владигеров" и други. По време на концерта беше проведен и благотворителен търг, с който събраните средства доближиха сумата 1500 лева. Представителите на студентите на едни от най-престижните университети в България изразиха готовност да подкрепят Дома, както с други подобни инициативи, така също и с директна работа с децата за подпомагане възпитанието и образованието им. Институт по социални дейности и практики, в партньорство с Международна социална служба – България, след спечелен конкурс на Столична община, отговаря за управлението на Дом за деца лишени от родителски грижи „Проф. Асен Златаров. Ние сме изключително благодарни на студентите за подкрепата, насторението и усмивките, с които дариха децата! ИСДП ще изготви подробен отчет за изразходването на събраните парични средства, който ще публикува в интернет.   Благодарим Ви!         
На 26-28 септември 2013 беше проведено обучение за психолози и социални работници
На 26-28 септември 2013 беше проведено обучение за психолози и социални работници   В дните 26 – 28 септември 2013 беше проведено обучение за психолози и социални работници в метода „Моята раничка”. Този метод е разработен от Беп ван Слотен и Ринске Мансенс, които бяха и обучители в рамките на семинара. Методът е помощен инструмент за социални работници, настойници и приемни родители при общуването им с деца в приемна грижа на трудни теми, сред които преместването в приемното семейство и причината това да се случва. Този метод не се фокусира върху престоя в семейството, а по-скоро върху въпросите „Защо?” и „Как се е стигнало до там?” На 28-ми септември в Център за обществена подкрепа към ИСДП се проведе демонстрация на метода с участието на деца, настанени в приемни семейства и приемните родители които се грижат за тях. Обучението беше реализирано със съдействието на ИСДП, МСС и БМЧК.
Съвет за подкрепа ДДЛРГ ''Асен Златаров
Съвет за подкрепа ДДЛРГ ''Асен Златаров"   Институт по социални дейности и практики, в партньорство с Международна социална служба – България, спечели конкурс на Столична община за възлагане на управлението на Дом за деца лишени от родителски грижи „Проф. Асен Златаров”. Целите, които си поставят двете организации са както следва:  Глобална цел – Подобряване  качеството на живот на настанените деца и осигуряване на грижи в семейна или близка до семейната среда чрез развитие  на алтернативни услуги за деца в ДДЛРГ “ Асен Златаров”. Конкретната цел е да подпомогнем закриването на ДДЛРГ и превръщането му комплекс от услуги за гарантиране на правата на деца, преживели насилие, чрез интегриран подход към техните (и на родителите им) потребности.  Планираните реформи не могат да бъдат осъществени без партньорство с институциите и организациите от системата за закрила на детето, поради това се инициира Съвет за подкрепа на реформата в ДДЛРГ „Асен Златаров”. Съвета за подкрепа е от изключително значение не само за разрешаване на проблемите в отглеждането и възпитанието на настанените в ДДЛРГ „Асен Златаров” деца, но и за подкрепата на всички деца в риск в гр. София, които ще ползват новите услуги. Първата среща на Съвета за подкрепа се състоя на 24 септември 2013 г., от 15 часа, в зала на ул. „Княз Борис I”, № 73, гр. София. На срещата беше представена концепцията на ИСДП и МСС за закриване на специализираната институция и разкриване на нейно място на иновативни услуги за деца в риск. В срещата взеха участие представители на МВР, АСП, ДАЗД, Столична община, МОН, БАБХ, столични училища, неправителствени организации и доброволци. Участниците в съвета за подкрепа обсъдиха предизвикателствата пред реформата в дома, споделиха своят опит от работата си с дома и изразиха своето твърдо намерение да партнират активно на ИСДП И МСС за постигане на заложените цели. Беше договорено Съвета да провежда срещите си всеки последен вторник на месеца. Благодарим на всички взели участие.
СИНЯ СТАЯ В ЦОП - БУРГАС
СИНЯ СТАЯ В ЦОП - БУРГАС   Дружелюбното изслушване на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление, ще бъде възможно чрез развитието на практики в „синята стая” в Центъра за обществена подкрепа в град Бургас. Специализираното помещение беше открито официално от кмета на Бургас-Димитър Николов и от управителя на Центъра за обществена подкрепа- Мария Атанасова.   Разкриването на "синя стая" се реализира съгласно сключено Споразумение за сътрудничество между Община Бургас и Институт по социални дейности и практики /ИСДП/, с финансовата подкрепа на Фондация ОУК, Швейцария, по проект "Чуй детето". Д-р Надя Стойкова – изпълнителен директор на ИСДП, поздрави кмета на Община Бургас с разкриването на новата услуга за деца. Тя изрази очакванията си с подкрепата на Съда и Прокуратурата и обучени мобилни екипи за изслушване на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление, в Бургас и в региона да бъдат развити практиките за дружелюбно към детето правосъдие. Така, България показва, че работи усилено за изпълнение на Европейските директиви за щадящо към детето правосъдие. „Синята стая” се намира Център за обществена подкрепа на ул. "Дрин" № 9. Тя е оборудвана със специализирана аудио и видео техника. Състои от две отделни помещения, като едната стая предоставя спокойна и приветлива атмосфера за детето, а в другата е разположено специализираното оборудване за провеждане на разпит и създаване на видео и аудио запис. Събраните данни при разпита се записват чрез камери в "синята стая" и записващ компютър в помещение зад, така нареченото, венецианско огледало и се използват в досъдебното и съдебното производство. Център за обществена подкрепа предоставя социални услуги за деца и семейства в риск. Изграждането на "синя стая" е в резултат на взаимните усилия за създаване на по-добри условия за участие на децата в правни процедури и необходимостта от развитието на услуги за деца - жертви на насилие, участващи в съдебни и досъдебни производства. Създаването на среда, в която детето да се чувства сигурно и защитено, цели да намали стреса и последващите психически травми.              
Стартира изпълнението на проект Пакет от интегративни услуги за гарантиране на правата на деца, участници в правни процедури
Стартира изпълнението на проект Пакет от интегративни услуги за гарантиране на правата на деца, участници в правни процедури   „Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”     На 1 септември 2013 Институт по социални дейности и практики стартира изпълнението на проект Пакет от интегративни услуги за гарантиране на правата на деца, участници в правни процедури. Проектът се финансира от Българо-Швейцарска програма за сътрудничество и е на обща стойност 71 820. 50 лв. Целеви регион на проектните дейности е област Видин, като те ще се реализират в рамките на 18 месеца – от 1 септември 2013г. до 28 февруари 2013г. Съгласно международните стандарти е необходимо правосъдието за деца да въвежда принципa за гарантиране на най-добрия интерес на детето. Проектът цели засилване ролята на неправителствените организации в реформата на системата и прилагане на международните стандарти за дружелюбно към децата правосъдие, като се стреми: да съдейства за прилагане на дружелюбно правосъдие към децата; подкрепи изслушване/разпит на деца, жертви или свидетели на престъпления от обучени специалисти; да осигури гарантиране на правата на децата при участието им в правни процедури в община Видин.   Тези конкретни цели ще се постигнат чрез изграждане на сътрудничество между институциите и НПО в област Видин, разработване на пакет от интегративни услуги по  гарантиране на правата на детето, участник в правни процедури и предоставянето им в  съответствие с разработените методики в рамките на шестмесечен пилотен период. В рамките на услугите ще бъдат подкрепени 30 деца и 20 семейства, като за реализиране на дейностите по подкрепа ще бъдат 15 специалисти от област Видин. Проектът е изцяло иновативен, доколкото се опитва да подкрепи държавата в намирането на механизми за прилагане на международни стандарти, каквото е дружелюбното към децата правосъдие. Ще бъде направен опит да се регламентира практиката по изслушване на деца, жертви или свидетели на престъпление, както и да се създаде пакет от междусекторни (интегративни) услуги.