Събития

Обява за работа за
Обява за работа за "Оценител на проект" Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) обявява процедура за избор на оценител на проект «Ресурсен център по приемна грижа».   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа и партньорство на UNICEF. Партньори в изпълнението на дейностите са Международна социална служба, сдружение „Самаряни" и организации с опит при предоставяне на услугата приемна грижа и обучения на професионалисти. В рамките на този проект е създаден Виртуален ресурсен център, чиято основна цел е да се повиши качеството на приемната грижа у нас чрез обучение и методическа помощ за лицата, предоставящи услугата приемна грижа и съпътстващите услуги. Продължителността на проекта е 20 месеца. Повече информация за проекта можете да намерите на сайта на ИСДП: www.sapibg.org . Работното задание може да изтеглите от тук. За участие в конкурса моля, изпратете професионална автобиография на адрес: [email protected] . Краен срок за подаване на документи: 30.09.2011 година. Институт по социални дейности и практики София 1000, ул. Княз Борис І 78, тел/факс: 02/8524713 [email protected], www.sapibg.org
Обучение в КСУДС Пазарджик на тема
Обучение в КСУДС Пазарджик на тема "Оценка на кандидати за приемни родители" На 07.09.2011 година в сградата на КСУДС Пазарджик се проведе обучение на тема "Оценка на кандидати за приемни родители" с обучител д-р Надя Стойкова от Сдружение "Институт по социални дейности и практики" София. В обучението взеха участие социални работници и психолози от КСУДС гр. Пазарджик и КСУДС гр. Пловдив. В работната програма на обучението бяха включени казуси, работа в малки групи, дискусии, презентациии, обучителен филм и др. Обсъди се рамката за оценка на кандидатите за приемни родители като се акцентира на проучване на мотивацията на кандидатите. При работата в малки групи се открои нуждата от задълбочено проучване по изследваните зони, за да се изясни мотивацията на кандидатите за приемни родители. Бяха представени филмирани интервюта с кандидати за приемни родители. И двете обучения се реализират в рамките на Национален Ресурсен център по приемна грижа, като тези обучения на специалистите до голяма степен гарантират и качество на предоставяните услуги.
Обучение в КСУДС – Видин
Семинар в Слънчев Бряг
Семинар в Слънчев Бряг Обучителен семинар по приемна грижа Сдружение „Институт по социални дейности и практики" организира провеждането на тридневенобучителен семинар по приемна грижа за представители на регионалните дирекции за социално подпомагане в цялата страна. Обучителният семинар ще се проведе на 7, 8 и 9 септември 2011 г. в Слънчев бряг. Партньори на ИСДП в реализирането на семинара са Агенцията за социално подпомагане, УНИЦЕФ и Международна социална служба – България. Семинарът е в изпълнение на финансираният от УНИЦЕФ проект „Национален ресурсен център по приемна грижа", който ИСДП осъществява съвместнос Международна социална служба – България и Сдружение „Самаряни". В рамките на обучителният семинар участниците ще имат възможност да получат базови познания за приемната грижа, като специален акцент ще бъде поставен на оценяването и обучението на приемните семейства, както и на ролята и процедурите на Комисията по приемна грижа. Участниците в обучителния семинар ще се запознаят и с бъдещите проекти за развитие на приемната грижа, изпълнявани на национално ниво, които ще надградят резултатите по проект „Национален ресурсен център по приемна грижа".
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВАКАНЦИОННАТА ПРОГРАМА В КСУДС - ШУМЕН
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВАКАНЦИОННАТА ПРОГРАМА В КСУДС - ШУМЕН ПРИКЛЮЧИ ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА В КСУДС - ШУМЕН В края на месец август на Бал с маски тържество беше закрита „Ваканционна програма, 2011" на Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Шумен. Партито се проведе в Лесопарк Кьошкове под мотото „Заедно и през следващата ваканция".На тържеството взеха участие и деца от Център за работа с деца на улицата, Център спешен прием както и много други деца. Тържеството включи разнообразни викторини, спортни игри и модно ревю, на което всяко дете представи маската си изработена от него. За всеки участник бе подготвена индивидуална изненада с пожелания за предстоящата учебна година, проведоха се и игри от социалната анимация за деца. Финалът беше поставен с разрязването на торта. Голяма подкрепа при организацията и провеждането на тържеството оказаха доброволците от Корпуса на мира.
Обучение в КСУДС Пазарджик на тема
Обучение в КСУДС Пазарджик на тема "Индивидуална оценка и планиране в социалната работа" На 01-02.09.2011 година в сградата на КСУДС Пазарджик се проведе обучение на тема "Индивидуална оценка и планиране в социалната работа". В обучението се включиха социални работници и психолози от КСУДС гр. Пазарджик, КСУДС гр. Видин и КСУДС гр. Пловдив. Обучители бе доц. Нели Петрова-Димитрова и Биляна Койчева от Сдружение "Институт по социални дейности и практики" София. В рамките на двата работни дни се представи рамката за оценка на родителския капацитет и формуляра за планиране. В обучението бяха използвани различни методи на работа - работа в малки групи; казуси, презентации, дискусия, работа с текстове, ролеви игри и др. Обучението е тясно свързано с процеса на деинституционализация в България, като подпомага работещите в социалната сфера специалисти при проучването и оценка на родителския капацитет на биологични родители и близки и роднини, където децата се отглеждат или има вероятност да се отглеждат след напускане на специализираната институция.
УЧИЛИЩЕ ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КСУДС ШУМЕН 01.09.2011
УЧИЛИЩЕ ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КСУДС ШУМЕН 01.09.2011 13 БЪДЕЩИ МАЙКИ СТЪПВАТ СМЕЛО НА ПЪТЯ НА МАЙЧИНСТВОТО В УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КСУДС ШУМЕН   Тринадесет бъдещи майки започнаха своята подготовка в новата 24-та група на Училището за бременни към КСУДС Шумен. Предстоят вълнуващи мигове на подготовка за майчинството, на споделяне на чувства и емоции, свързани с очакването на бебето. Социалната услуга се реализира съвместно с екипът на д-р Марин Начев – началник на АГ комплекса към МБАЛ - Шумен. С подкрепата на АГ специалисти, социални работници и психолози от Комплекса бъдещите майки ще научат повече за основните етапи от развитието на бременността и промените, които настъпват; първата среща с АГ специалист; Раждането – подготовка и влизане в болница; Първа среща с бебето изграждане на основни умения за грижи; Защо е важно да общувам с моето бебе още по време на бременноста? Първите мигове с бебето? И други вълнуващи въпроси, свързани с един от най-деликатните и емоционални периоди от живота на жената. Нашите телефони са: 054/ 850 777 и 054/ 833 124