Събития

СЪВЕТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ КСУДС ОБСЪДИ РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
СЪВЕТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ КСУДС ОБСЪДИ РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ   СЪВЕТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ КСУДС ОБСЪДИ РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ      На 28 април, 2012 година заседава съвета на потребителите към Комплекса за социални услуги.       Координатора на работата на Съвета Даниела Илиева постави на обсъждане важни въпроси, свързани с развитието на социалната услуга Приемна грижа и предстоящия старт на Ваканционна програма,2012.      Членовете на Съвета на потребителите имаха възможност да споделят свои мисли и чувства от взаимодействието си със социалните работници и ефективността от социалните услуги, които ползват.     Беше изведена необходимостта от набирането на доброволци, които да подкрепят социалните работници при реализирането на Ваканционна програма. Акцент на дискусията беше и необходимостта от приемни родители, които да поемат грижата за новородени бебета, деца с увреждания, както и  деца в периода на юношеството.      Директорът на КСУДС Венета Господинова поздрави членовете на Съвета за активната им подкрепа. Тя още един път подчерта, че повишаването на качеството на предлаганите социални услуги е важен приоритет в работата на екипът на Комплекса, а мнението на ползвателите на услугите са най-верният коректив.    За първи път в заседанието на Съвета взеха участие и деца от Дневния център за работа с деца  към Комплекса за социални услуги. 
Стандарти за разпит на малолетни и непълнолетни лица, участници в правни процедури
Стандарти за разпит на малолетни и непълнолетни лица, участници в правни процедури СТАНДАРТИ ЗА РАЗПИТ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, УЧАСТНИЦИ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ Публикуваният текст е проект на стандарти за разпит на малолетни и непълнолетни лица, участници в правни процедури, които са разработени от експерти на ИСДП и магистрати.     Стандартите са част от усилията на Сдружението за въвеждане на щадящи и дружелюбни към детето правни процедури. Стандартите ще бъдат съгласувани и предложени на съответните отговорни институции. Очакваме вашите коментари и предложения по текста до 30 май 2012г. на адрес: [email protected]
Семинар за родители - 5 май
Семинар за родители - 5 май   Скъпи родители, екипът на Институт по социални дейности и практики има удоволствието да Ви покани да се включите в националния безплатен „Семинар-дискусия за родители на малки деца” на 5 май 2012 г. от 10.00 ч. в зала Пеша Николова, Червената къща, ул. Любен Каравелов №15, гр.София.   В рамките на семинара ще се говори за трудностите да си родител, за и против употребата на наказание при възпитанието на най-малките деца (0-6г.), както и за алтернативни методи за справяне с проблемното и агресивно им поведение. В прикачения файл ще намерите и програмата на събитието, която може да препратите на Ваши познати, приятели и колеги. Моля, потвърдете Вашето участие до 3 май 2012 г. на тел.: 02/852 47 13 или e-mail: [email protected], [email protected], тъй като броят на местата е ограничен. Очакваме Ви!    
Обява за сини стаи-нов краен срок
Обява за сини стаи-нов краен срок ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА - СРОКЪТ Е УДЪЛЖЕН ДО 15ТИ МАЙ 2012Г.    Сдружение „Институт по социални дейности и практики” (ИСДП) е неправителствена организация, която от няколко години полага целенасочени усилия за създаване и гарантиране на щадящи условия за децата в правораздавателния процес, особено, когато те са жертви или свидетели на престъпление.  В рамките на дейностите на организацията в тази посока, успяхме да изградим три специализирани помещения за изслушване на деца, жертви на престъпления в три общини – София, Шумен и Пазарджик и обучихме екип по специализирана методика за изслушване на деца, жертви на престъпления.Във връзка с дейността на организацията и с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК” Швейцария, ИСДП има готовност да подкрепи изграждането/оборудването на още две специализирани помещения за щадящо изслушване на деца на територията на страната.Натрупаната до момента практика на използване на стаите в Шумен, Пазарджик и София ни дават основание да заложим критерии за избор на мястото (общината и сградата), където ще се изгради специализираното помещение. КРИТЕРИИ 1.    Кратък анализ на състоянието на децата жертви на насилие на терирорията на общината – не повече от 1 стр. (брой сигнали за деца жертви – в РДСП, в ОДМВР,  вид на насилието, видове подкрепа, брой образувани производства в прокуратура, брой на осъдени лица за престъпления по чл.от НК, брой и вид на услуги за деца жертви на насилие) 2.    Писмо за намерение, в което да се опише каква е мотивацията за разкриване на специализирано помещение за деца. Има ли място, което е подходящо за изграждане на специализираното помещение? Какъв е достъпът до него и възможността да се използва от повече партньори? Kак се планира финансовата устойчивост на помещението, т.е. в бъдеще закупуването на консумативи, поддръжката на техниката и др.3.    Партньорство – има ли подкрепа от страна на Съд и/или Прокуратура и/или Полиция, община, доставчик на услуга от територията на общината4.    Възможност за съфинансиране – има ли възможност кандидатът да участва  финансово или с нефинансови средства  в дейността. Тук може да се посочи дали има възможност да се съфинансира частично ремонта на помещението, обзавеждането му или част от оборудването с необходимата техника. ВРЕМЕВИ ГРАФИКИзграждането на стаите ще се осъществи в периода май 2012 – декември 2012. Необходимите документи може да изпратите в срок до 15 май 2012г. на e-mail: [email protected] или на адрес: гр. София 1000, ул. “Княз Борис I “, 78 - за Сдружение ИСДПЗа повече информация и допълнителни въпроси може да се обръщате към Надя Стойкова или Мадлен Таниелян на тел: 02 852 4713 или на посочения e-mail адрес.
Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи
Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи Здравейте, Колеги!       На 23.04.2012. от 15.00ч. в сградата на Център за обществена подкрепа към Институт за социални дейности и практики, ул. „Пиротска” 175, ще се проведе среща на Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи.        Ще Ви помолим да помислите и да заявите към случаи, с каква проблематика бихте искали да се насочим и да обсъждаме.     При желание от ваша страна, ще се радваме да предоставите и конкретен случай от практиката си, за коeто Ви молим да  ни изпратите предварително информация. Заповядайте! Телефон за контакти: 02/ 920 42 38 Институт по социални дейности и практики Център за обществена подкепа ул. Пиротска175 тел./факс: 02/ 9 20 42 38 e-mail: [email protected]