Събития

Kонституиращо общо събрание на APFEL
Kонституиращо общо събрание на APFEL На 22 и 23 в Брюксел се състоя конституиращо общо събрание на APFEL – Acting and promoting fostering in the European level. Това е мрежа от специалисти, приемни родители, организации от Англия, Белгия, България, Италия, Испания, Люксембург, Норвегия, Швейцария, Холандия, Франция, които си поставят като водеща цел постигане на високо европейско качество на приемната грижа чрез споделяне на добри практики, концептуализиране на тези практики, взаимно учене. Мрежата на този етап е двуезична, което тя категорично ще запази, за да избегне „англизацията” на повечето останали формирования на европейско и международно ниво, за които „билет” е английският език и неговото незнаене затваря всички врати. На този етап работните езици са френски и английски, като за в бъдеще няма ограничения те да се разширят. От България участва Нели Петрова, председател на УС на ИСДП, която беше избрана за член на Административния съвет на   APFEL, а ИСДП-за активен член.
Ще стартира обучението
Ще стартира обучението "Интервюиране на деца" Уважаеми колеги, На 11 и 12 декември ще се проведе обучението "Интервюиране на деца”. Обучението е насочено към социални работници и психолози, директно работещи с деца. Заявки се не се приемат, тъй като групата е запълнена. Обучението има за цел да повиши познанията на професионалистите за спецификата на интервюирането на деца, видовете, фазите и характеристиките на интервюирането и неговите цели. Обучението включва 14 часа /един ден 8 часа и един ден 6 часа/ Моля, потвърдилите участници да заплатят таксата за обучението в размер на 80 лв, най-късно до 3-ти декември 2012 година. Таксата се заплаща по банков път на сметката на „Институт по социални дейности и практики” ЕООД, ЕИК 200197724: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКАBG71UBBS80021055894420 BIC:UBBS BGSFОББ Клон Руски паметник, София. ИСДП е лицензиран в НАПОО доставчик на професионално обучение. Завършилите успешно обучението ще получат сертификат.
Международна конференция „Престъпност или социално изключване -справедливост за децата в един разделен свят”
Международна конференция „Престъпност или социално изключване -справедливост за децата в един разделен свят”      На 6 и 7 ноември, 2012 г. в Лондон се състоя Международна конференция „Престъпност или социално изключване -справедливост за децата в един разделен свят”, в която взеха участие представители на правителства, университети, гражданско общество от целия свят. Конференцията беше организирана от Международната обсерватория за младежко правосъдие и имаше за цел да подкрепи обмена на добри практики, изследвания и дискусионни въпроси в областта на младежкото правосъдие.       Бяха дискутирани теми като: „Предотвратяване и отклоняване на децата и младите хора от извършване на закононарушения”, „Социално включване и редуциране на престъпността: отговорът на общността на възпитателното интегриране”, „Реформа на политиката и подобряване на младежката правосъдна система”, „Влиянието на престъпленията и насилието върху младежите от града”, „Бандите в Европа: някои европейски примери и опит”, „Изводи за промяна”.         На 8 ноември се състоя Третата среща на Европейския съвет по младежко правосъдие. В пленарни и групови срещи бяха дискутирани проблемите на прилагане на международните стандарти за дружелюбно към децата правосъдие, разработени от Съвета на Европа, както и други нормативни и методически документи на ЕК. Представителите на Съвета на Европа и на ФРА информираха участниците за приоритетите на работа на тези институции в областта на разработване на индикатори за младежко правосъдие, както и на различни подходи за оценка на прилагането на международните стандарти.   
Лаборатория по темата за затруднения и проблеми във взаимоотношенията майка - дете
Лаборатория по темата за затруднения и проблеми във взаимоотношенията майка - дете Здравейте!       На 05.11.2012. от 16.00ч. в сградата на Център за обществена подкрепа към Институт за социални дейности и практики, ул. „Пиротска” 175, ще се проведе Лаборатория по темата за затруднения и проблеми във взаимоотношенията майка - дете.         Водещ на Лабораторията ще бъде г-жа Весела Банова - психоаналитик с дългогодишна  практика, ръководител на проекти и председател на Сдружение „Дете и пространство”.      Очакваме да се присъедините към интервизионната група, споделяйки Вашите идеи и опит.   Институт по социални дейности и практики Център за обществена подкепа ул. Пиротска175 тел./факс: 02/ 9 20 42 38 e-mail: [email protected]
Експерти на ИСДП участваха в обсъждането на национален план за реализиране на нова концепция за реформа в младежкото правосъдие
Експерти на ИСДП участваха в обсъждането на национален план за реализиране на нова концепция за реформа в младежкото правосъдие Вчера в залата на Националния институт по правосъдието се състоя обсъждане на Национален план за реализиране на новата концепция за реформа в областта на младежкото правосъдие, или по-точно в сферата „Деца и правосъдие”, представен от зам.министър на МП, Велина Тодорова. На обсъждането присъстваха министърът на правосъдието, г-жа Диана Ковачева, председателят на ДАЗД, г-н Калин Каменов, зам.министър на МТСП Валентина Симеонова, представители на НПО – НМД, ФИЦЕ, ИГА и др. Както каза омбудсманът, г-н Панчев, става въпрос за промяна в подхода, промяна, която да доведе до функциониране на правосъдието и като правда, и като справедливост, каквото е първото му значение, както подчерта Таня Радочай, официален представител на УНИЦЕФ в България. Важно е да отбележим, че този път българските политици наричаха нещата с истинските им имена. ИСДП изрази своята подкрепа на плана и изрази готовност да окаже всякакво съдействие за неговото подобряване и прилагане на практика. Това, което ние подкрепяме, е идеята за въвеждане на индивидуализиран подход към всяко дете, който изразява уважение и зачитане на правата на детето и приема, че детето е дете и когато е жертва или свидетел на престъпление, и когато е извършител на противозаконно деяние.  Подкрепяме също предложеното в плана за създаване на интегрирани услуги, които се надяваме да се прилагат както за превенция, така и в рамките на присъдите или мерките, и както към децата, така и към техните семейства. Надяваме се този план да преодолее изцяло наказващия подход, господстващ в нашата страна, и нормативно, и като възпитателен подход в семействата, в училище и пр. Ние смятаме, че интегрираните услуги ще интегрират усилията на специалисти по психично здраве, социални работници, социални педагози, психолози, образователни специалисти  и пр., така че най-успешно да се посрещнат нуждите на детето, влязло в досег с правосъдието. Очакваме при прилагането на плана държавните институции този път наистина да се възползват от експертизата на НПО, което ще бъде един от гарантите за успех на реформата. Очакваме също подобрената практика на участие на деца в правни процедури като свидетели или жертви на престъпления, която все още се случва на пилотно ниво, да стане официална национална политика чрез въвеждане на стандарти за изслушването на деца и за взаимодействие на всички институции в този процес. ИСДП, в партньорство със съдии, прокурори, полицаи, представители на системата за закрила на детето, разработи такива стандарти и ги предложи на държавните институции. Сега е техен ред.     http://tvplus.bg/index.php?p=news&c=1&id=13814
КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНСПЕКТОРАТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЗАЕДНО В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНИЦИАТИВИТЕ ПО ПРОЕКТ NELLII
КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНСПЕКТОРАТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЗАЕДНО В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНИЦИАТИВИТЕ ПО ПРОЕКТ NELLII             Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен се включи като партньор на РИО – Шумен в реализиране на дейностите по Проект NELLII – Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот. Покана за участие в инициативата КСУДС – Шумен получи от РИ на МОН – Шумен през месец юни, 2012 година.       В рамките на седмицата, в която се реализира инициативите по Проекта, на 24 октомври КСУДС стартира нова група от УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ. 11 бъдещи майки и един татко се включиха с интерес в групата за подготовка за посрещане на бебето.      Същия ден /24.10.2012 г./ , във времето т 16 до 18 часа родители на бебета и малки деца се събраха на група по ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВАНЕ. Заедно с водещия на групата – психолога Златка Йорданова те се обучаваха в техники за възпитание без насилие и позитивно отношение към децата                 
КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНСПЕКТОРАТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЗАЕДНО В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНИЦИАТИВИТЕ ПО ПРОЕКТ NELLII (2)
КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНСПЕКТОРАТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЗАЕДНО В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНИЦИАТИВИТЕ ПО ПРОЕКТ NELLII (2)       Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен се включи като партньор на РИО – Шумен в реализиране на дейностите по Проект NELLII – Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот. Покана за участие в инициативата КСУДС – Шумен получи от РИ на МОН – Шумен през месец юни, 2012 година.       В рамките на седмицата, в която се реализира инициативите по Проекта, на 24 октомври КСУДС стартира нова група от УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ. 11 бъдещи майки и един татко се включиха с интерес в групата за подготовка за посрещане на бебето.      Същия ден /24.10.2012 г./ , във времето т 16 до 18 часа родители на бебета и малки деца се събраха на група по ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВАНЕ. Заедно с водещия на групата – психолога Златка Йорданова те се обучаваха в техники за възпитание без насилие и позитивно отношение към децата
Приемна грижа за бебета и подкрепа за добро родителство беше представено на годишната конференция на международната организация по приемна грижа „IFCO
Приемна грижа за бебета и подкрепа за добро родителство беше представено на годишната конференция на международната организация по приемна грижа „IFCO В работна група „Приемна грижа за бебета и подкрепа за добро родителство”, председателят на УС на ИСДП, доц. Нели Петрова, заедно с Венета Господинова, директор на КСУДС в гр.Шумен и Виолета Дукова, приемен родител от Шумен, представиха опита на ИСДП в партньорство с УНИЦЕФ,  община Шумен, ДСП от Шумен и областта,  ЦОП Нови пазар и др. в развитие на приемна грижа за бебета. Повече от 70 деца от 0-3 г., главно от ДМСГД за период от около година и половина са настанени в приемна грижа. Резултатите от проведено изследване показват, че 2/3 от тях при настаняването са имали сериозни проблеми като – изоставане във физическото развитие, трудности в храненето и в съня като смукане, гълтане без сдъвкване, удряне на главата, клатене, и др. Голямата част от тях проявяват и липса на диференцирано отношение към възрастните и прояви на несигурна привързаност.  Данните от изследването, споделени в работната група, ясно показват промяна у децата в резултат на семейната грижа, като се очертава тенденция за връзка между продължителността на престой в дома и степента на възстановяване. Данните показват също способностите на детето за многопосочна привързаност, това е сферата, в която напредъкът на децата е най-видим – сферата на отношенията и връзките. Голям интерес предизвика практиката за превенция на институционализацията чрез директното настаняване на бебета от родилен дом в приемно семейство, което се е случило за същия на период на 36 бебета. В работната група участваха представители на много страни, приемни родители, университетски преподаватели, доставчици на социални услуги и др.