Събития

В Пазарджик стартира Кампанията по Превенция на отпадането от училище на деца
В Пазарджик стартира Кампанията по Превенция на отпадането от училище на деца Кампанията по Превенция на отпадането от училище на деца, организирана от Комплекс за социални услуги за деца и семейства/КСУДС/ гр.Пазарджик, стартира на 23.08.2010г. Началото й бе поставено с мобилна социална работа в ромската махала на с. Драгор, която е един от районите в община Пазарджик с идентифициран риск от отпадане на деца в задължителна училищна възраст. Следващото събитие в кампанията е провелата се работна среща на 24.08.2010г. между институциите, работещи по превенция на отпадането от училище и превенция на насилието над и между деца на територията на община Пазарджик. На нея бяха обсъдени съвместните дейности между институциите по кампанията за превенция на отпадането от училище и предстоящата кампания на КСУДС в гр.Пазарджик по превенция на насилието над и между деца. С представителя на Регионалния инспекторат по образованието/РИО/ в гр.Пазарджик бяха обсъдени възможностите КСУДС гр.Пазарджик да получи точни списъци на децата отпаднали през 2009г. от образователната система, деца незаписани в първи клас, деца незаписани в предучилищна група, от рисковите райони на територията на Общината. По тези списъци Комплексът ще извърши мобилна социална работа с цел мотивиране на родителите да запишат децата си в училище, информиране, и при нужда придружаване до учебно заведение. Договорено беше с представителя на РИО в гр.Пазарджик, КСУДС гр.Пазарджик да изготви списъци на информационните срещи, които провежда и тези списъци да бъдат предоставени на училищата на територията на Общината, които от своя страна да заявят кои срещи биха искали да се проведат с техни ученици. Темите на информационните срещи, по които работи КСУДС гр. Пазарджик са: ТрафикНаркотични веществаПолово предавани болести и контрацепцияАгресия/насилиеТежки форми на детски труд
През летните месеци в Център за обществена подкрепа в София
През летните месеци в Център за обществена подкрепа в София През летните месеци в Център за обществена подкрепа в София, в рамките на Ваканционната програма успешно продължават занятията на ателие "Мода". По време на ателието, участниците затвърждават умения за шиене и операции с шевна машина. Децата сполучливо изработиха дамски чанти от плат и апликираха букви върху платове, това се оказа много интересно и увлекателно занимание. Предвижда се на по- късен етап участниците да апликират подбрани от тях надписи върху свои блузи. В груповата дейност "Социална анимация" се разиграват различни по жанр и тематика детски игри, които имат за цел да развиват определени качества у подрастващите. Като част от Ваканционната програма в двора на Дома за деца "П.Р.Славейков"се провеждат състезателни игри - "Премини препятствията", "Водни бомби", "Кегли", логически насочени игри - "Открий предмета", арт игри- "Рисуване с пръсти", свързани с откриване на творчески идеи, както и игри за обогатяване на комуникационните умения на децата / "Шапкарят"/. Като основен извод от проведените занятия бе това, че "когато човек е усърден и търси до край, той успява да намери". Водещите стимулираха децата да бъдат усърдни и в собствения им живот и въпреки трудностите, които ги съпътстват да се стремят към постигане на целите си. В груповите дейности се насърчава общуването в екип и взаимодействието между децата. В груповата работа през лятото на ателие "Училищна подкрепа" на децата бяха припомнени по занимателен начин знанията за буквите, за книгите, на по-малките от тях в предучилищна възраст-за форми, фигури, цветове. Те се чувстваха добре в група и с желание успешно се включваха в дейностите. По- големите решаваха различни ребуси - за откриване на думи в таблици от букви, за откриване на липсващи букви в думи, както и провеждаха игри на асоциации, което помогна за развитието на мисленето им. Освен това с участниците бяха упражнявани правопис, краснопис и четене на избрани материали от детски книжки.
Социалните работници от Областния център по приемна грижа в София проведоха информационна кампания в гр. Годеч
Социалните работници от Областния център по приемна грижа в София проведоха информационна кампания в гр. Годеч На 4 август 2010г. в гр. Годеч се проведе информационна кампания свързана с представянето на социалната услуга „Приемна грижа". Кампанията беше организирана и осъществена с помощта на община Годеч и Д"СП" – Отдел закрила на детето. В импровизирано студио в центъра на гр. Годеч, TV Своге предостави възможност на екипа от Областния център по приемна грижа да отговаря на въпроси, свързани с кандидатстването, утвърждаването и отглеждането на деца в приемни семейства. Специално внимание беше обърнато и на професионалната приемна грижа като още една възможност за трудова реализация на жителите на община Годеч. В пазарният за града ден, с помощта на доброволци от балетна формация към читалището в гр. Годеч, бяха раздадени рекламни и информационни материали по приемна грижа.
КСУДС гр. Пазарджик отбеляза Световната седмица на кърменето
КСУДС гр. Пазарджик отбеляза Световната седмица на кърменето Като част от кампанията за здравословен начин на живот на Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр.Пазарджик, училището за бъдещи и настоящи майки – „Супер МАМА – супер БЕБЕ" към Комплекса за социални услуги за деца и семейства/КСУДС/ отбеляза Световната седмица на кърменето от 1 до 7 август с различни дейности. На 1 август 2010г. в РО на МБАЛ – гр.Пазарджик доброволните консултанти по кърмене към училището представиха пред родилките и медицинския персонал презентация на тема „Как да кърмим успешно". На 2 август 2010г. в МБАЛ „Хигия" гр.Пазарджик КСУДС - Пазарджик организира презентация и дискусия с участието на представители на медицинските екипи на трите АГ отделения в гр.Пазарджик. Събитието започна в 14:00ч. Петя Генчева – водещ психолог в училището и социален работник към КСУДС представи дейността на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, услугите които се предлагат и дейността на самото училище за бъдещи и настоящи майки, неговите водещи и доброволни консултанти. След това бе дадена думата на д-р Анета Попиванова – заместник-председател на „Национален комитет по кърмене", с който училището към КСУДС работи в тясно сътрудничество. Д-р Попиванова представи презентация във връзка с инициативата „Болници - приятели на бебето", която е част от глобален проект на СЗО и УНИЦЕФ и какви стъпки трябва да се предприемат (включително и на национално ниво), за подобряване на кърменето – за по-добър и здравословен старт на децата на България. На 3 август 2010г. Петя Генчева - водещ на училището за настоящи и бъдещи майки „Супер МАМА – супер БЕБЕ", представи услугите, предоставяни от Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр.Пазарджик, училището за бъдещи и настоящи майки и кампанията на КСУДС за здравословен начин на живот на тематична среща с кърмещи и бъдещи майки в Дневен център за деца „Дон Балон" в гр.Пещера. Срещата бе организирана в партньорство с Община Пещера и РИОКОЗ Пазарджик. На срещата беше показана също и презентация: „Препоръки за здравословно хранене при бременност и кърмене" от д-р Иванка Илчева от РИОКОЗ-Пазарджик и бяха дискутирани предимствата на кърменето и храненето на бременната жена и кърмачката. На 3 август 2010г. РО на МБАЛ в гр.Панагюрище доброволните консултанти по кърмене към училището представиха пред родилките и медицинския персонал презентация на тема „Как да кърмим успешно". На 3 август 2010г. от 18,00ч. се състоя „Кърмаческо парти" в парк "Острова", в което взеха участие майки - „възпитанички" на училището за бъдещи и настоящи майки заедно със своите деца. На 5 август 2010г. в РО на МБАЛ „Здраве" в гр.Пазарджик доброволните консултанти по кърмене към училището представиха пред родилките и медицинския персонал презентация на тема „Как да кърмим успешно".