Събития

Кръгла маса на тема „Последствия от институционалната грижа върху малките деца и грижата за тях след извеждане от институциите
Кръгла маса на тема „Последствия от институционалната грижа върху малките деца и грижата за тях след извеждане от институциите"  На 14 февруари 2012 г., посолство на Република Франция се проведе кръгла маса на тема „Последствия от институционалната грижа върху малките деца и грижата за тях след извеждане от институциите", организира от УНИЦЕФ, България с подкрепата на Регионалния офис на УНИЦЕФ във Женева.  На кръглата маса участваха представители на държавни структури, на неправителствни организации, както и експерти в областта на ранното детско развитие. Специален гост на форума беше проф. Борис Сирулник, невропсихиатър, преподавател в университета в гр.Тулон, Франция, един от създателите на подхода реилианс, учен и писател с международна известност. Той говори за огромното значение на връзката, която бебето създава с възрастен човек, обичайно майката за способността му да изгражда връзки с други и да се справя с трудностите в своя живот.  Доц. Нели Петрова, председател на УС на ИСДП представи подкрепата, която децата от 0-3г. получават в приемната грижа, напредъкът, който е забележителен в тяхното двигателно, емоционално, когнитивно развитие, както и необходимостта от придружаване на приемното семейство в трудния път на добрата грижа за едно дете, срещнало страданието. Представянето се опираше на опита на ИСДП в партньорството му с УНИЦЕФ, община Шумен и другите участници в проект „Семейство за всяко дете", в рамките на който близо 50 деца от ДМСГД в гр.Шумен са настанени в приемно семейство.
 Съвет на потребителите към КСУДС
Съвет на потребителите към КСУДС СЪВЕТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ КСУДС ШУМЕН НАПРАВИ ПЪРВА СБИРКА ЗА 2012 ГОДИНА     Координатор на работата на Съвета е социалният работник от КСУДС Даниела Илиева. И през тази година потребители на социални услуги ще се събират периодично да дават обратна връзка за качеството на предоставяните социални услуги, да обсъждат идеи да подобряване на работата, както и за развитието на социалните услуги, съобразено с потребностите на преките потребители. „Най-добрата обратна връзка за нашата работа са клиентите, тези които реално получават подкрепата на специалистите от КСУДС, ето затова е необходимо социални работници, деца и родители да обединим усилията си и непрекъснато да търсим повишаване на качеството на работа и взаимодействието помежду ни", сподели Директорът на КСУДС Венета Господинова. На първата сбирка присъстваха и ръководителите на сектор „Подкрепа на детето", ръководител сектор „Подкрепа на семейството" и ръководителя на екипа по Приемна грижа.
Национална конференция “Резилианс – измерения и перспективи”
Национална конференция “Резилианс – измерения и перспективи” На 15 юни в София се проведе заключителната конференция на проекта на ИСДП, финансиран от Фондация Оук – “Резилианс без граници”. На срещата местните координатори и ръководителят на проекта – Диана Русева - имаха възможност да споделят своите вдъхновения и решения за реализирането на дейности при представянето на резилианс пред общността. Опита си представиха и екипите на училищата, където беше пилотиран модел за работа по превенция на насилието чрез създаване на дружелюбна за детето среда. Стефан Ванистендал, Жан Майер и доц. Нели Петрова, консултанти и обучители по резилианс, въведоха участниците в новите европейски  практики, улесняващи резилианса на членовете на приемните семейства и при майки с трудности в отглеждането на деца си. А участието на новите ни приятели - размишляващите върху размишляването колеги от ОнтоИдея и изиграващите преживяваното артисти от театър Камбана направиха така, че да си повторим – резилианс е без граници Радостна е равносметката, че ангажираността на екипа ни с представяне и налагане на този нов подход дава резултат във вдъхновени от резилианс практики, демонстриращи новото отношение към помагането на децата и семействата.   Поздравяваме и благодарим на екип резилианс – на обучителите, на координаторите, на въвлечените, на вдъхновените!
Надграждащо обучение
Надграждащо обучение Обучението се реализира в рамките на проект „Резилианс без граници", реализиран от Сдружение „Институт за социални дейности и практики „ с подкрепата на Фондация „ОАК". В него взеха участие 14 представители на педагогическата общност и специалисти социални дейности на СУПЦ „Д. Грънчаров " гр. Горна Оряховица.   Обучението имаше за цел да се разбере „Как ползвах наученото за „резилианс" в личния  и професионалния опит между двете обучения.  (прозрения, примери, събития). Припомниха се основни понятия свързани с резилианс. Къщичката - Практическия синтез в контекста на децата и лицата с дефицити. Използваха се базисни знания за подхода резилианс и се съотнесоха към работата с потребители на социална услуга в СУПЦ. Допълнителна заявка бе да се разгледа случай от практиката през подхода резилианс. Беше направен такъв анализ. Беше разгледана и превенцията в контекста на резилианс, как да насърчаваме резилианс - практически упражнения, Резилианс и юношество. Групата влезе в обучението много по-добре от първия път. Тази група много рядко е участвала в обучения и има съпротиви, защото са презалети от случаи, които надхвърлят капацитета им. Постепенно групата се ангажира в учебния процес. Участниците в края на обучението споделиха, че обучението им е било много полезно в личен план да осмислят нови възможности за развитие и че в професионален план са разбрали какво биха променили в подхода към потребителите на услуги. Основните методи в обучението бяха: презентация, дискусия, ролеви игри. Допълнителни въпроси и теми бяха свързани с преживяването на травма и възстановяване, относно психичната болест и нейните проявление и относно липсата на капацитет на потребителите на услуги да ползват образователните услуги, които им се предлагат. Основното предложение е за нови срещи и надграждащи обучения на следващ етап. Представяне на конкретен чужд опит. 
Въвеждащо обучение по Резилианс, 24 – 25 февруари
Въвеждащо обучение по Резилианс, 24 – 25 февруари Участниците високо оцениха новия за тях подход като добър инструмент за превенция на  насилието и интервенция при по-тежки случаи от работата ни. Част от споделените мнения са, че работата с подход Резилианс и изобщо запознаването с него ни прави по-възприемчиви към  идеята да имаме доверие в устойчивостта на преживелите криза, а също така и към това да посрещнеш човек като цялостна личност, а не само през проблема, който го е довел до теб. Обучението ни даде възможност, мислейки през призмата на резилианса, да подложим един на друг  конкретни решения за конкретни, текущи казуси от практиката на всеки. Затвърди се убеждението ни, че подход Резилианс позволява място на среща и взаимна работа на всички "актьори" за мобилизиране ресурсите на средата. Срещата с колегите завърши в дух на споделена удовлетвореност от възможностите за бъдещи общи проекти и съвместни дейности. Благодарим им!