Събития

Четири малолетни деца подготвиха и изслушаха в Специализираното помещение за деца, специалисти от екипа на КСУДС Шумен през януари
Четири малолетни деца подготвиха и изслушаха в Специализираното помещение за деца, специалисти от екипа на КСУДС Шумен през януари   Две малолетни деца от Община Велики Преслав, Област Шумен бяха подготвени и изслушани в Специализираното помещение за изслушване на деца в КСУДС Шумен по искане на РУП гр. Велики Преслав на 9 януари. В деня на получаване на сигнала, всички специалисти – магистрати, полицаи и социални работници организираха процедурата и проведоха разпита. Подготовката и изслушването на децата  извършиха двама специалисти от екипа на ИСДП-КСУДС, съгласно методиката на работа. Изяснено бе на децата какво ще се изисква от тях, бяха спокойни и не се затрудниха да следват инструкциите. Набрана бе достатъчно информация за нуждите на досъдебното производство. Разпитът на децата допринесе за изясняване на обстоятелствата по случая.  Съхранено бе емоционалното им състояние. Целият процес премина при много добра координация между КСУДС Шумен, РУП Велики Преслав – инспектор ДПС и разследващ полицай, наблюдаващ прокурор от Районно прокуратура – В. Преслав и съдия от ШРС. Изразяваме нашата удовлетвореност от професионализма и отношението на всички, които приложиха на практика Стандартите за  щадящи процедура за децата, жертви на насилие. На 16 януари, искане за изслушване на две малолетни деца внесе инспектор от ДПС при РУП Шумен. Специалист от екипа на КСУДС проведе подготовката и изслушването на двете деца съвместно с Инспектора. Изслушването на деца ще послужи за изясняване на обстоятелствата по извършената предварителна проверка и внасяне на материалите в Прокуратура. Процесът премина при съхраняване на емоционалното състояние на децата в подходяща обстановка. Всички участници и на-вече близките на децата, споделиха удовлетвореност от приложената щадяща, процедура.   
ПОЗДРАВ ЗА БАБИН ДЕН КЪМ АКУШЕР – ГИНЕКОЛОЗИТЕ И НЕОНАТОЛОЗИТЕ ОТ УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КСУДС
ПОЗДРАВ ЗА БАБИН ДЕН КЪМ АКУШЕР – ГИНЕКОЛОЗИТЕ И НЕОНАТОЛОЗИТЕ ОТ УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КСУДС Специалистите от АГ Комплекса към МБАЛ – Шумен получиха специален поздрав за Деня на родилната помощ от Директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен Венета Господинова, специалистите от Училището за бременни и майки, преминали през специализираните курсове.   „Бъдете горди, работете със спокойствие и дарявайте вашата обич и професионализъм – така, както винаги го правите. Вашата професия е символ на позитивизъм, всеотдайност и достойнство”, каза в своя поздрав Директорът на Комплекса. Доброто сътрудничество между акушер – гинеколозите, неонатолозите и психолозите от Училището за бременни, направи възможно повече от 200 бъдещи майки да поучат подкрепа в един от най-важните моменти от своя живот – очакването и раждането на дете. Училището за бременни към КСУДС вече7 години подкрепя бъдещите родители.
Предстоящи обучения на кандидат-осиновители
Предстоящи обучения на кандидат-осиновители   Центровете за обществена подкрепа при Сдружение ИСДП в град София предоставят социални услуги в общността в подкрепа на кандидат-осиновители. В тази връзка ви уведомяваме, че през месец януари 2014 г. ще се проведат две четиридневни обучения на кандидат-осиновители в група, както следва:   Време на провеждане Място на провеждане 16 – 17 януари 2014 г. и 23 – 24 януари 2014 г. От 10:00 ч. до 16:30 ч. Сградата на Център за обществена подкрепа, ул. „Пиротска” № 175 23 – 24 януари 2014 г. и 30 – 31 януари 2014 г. От 10:00 ч. до 16:30 ч. Сградата на Център за обществена подкрепа, ж.к. Надежда І, ул. „Сава Филаретов” № 23 Екипът обучители е съставен от професионалисти – психолози и  социални работници, с опит в предоставянето на социални услуги в подкрепа на кандидат-осиновители. В рамките на четиридневните обучения нашите специалисти ще работят в посока: Запознаване на кандидат-осиновителите със същността на осиновяването –правно-нормативни  и психо-социални аспекти; Предоставяне на защитено пространство за споделяне и дискусия по значими теми отнасящи се до процеса по осиновяване, отглеждане и възпитание на осиновено дете; Запознаване с основни принципи и теоретични модели подпомагащи процеса на родителство; Запознаване с основните фактори, които оказват влияние върху развитието и формирането на личността на детето; Запознаване на кандидат-осиновителите с особеностите на отглеждането на осиновено дете. преди всичко - разкриване на истината за осиновяването. Запознаване със спецификите в поведението на деца, отглеждани в специализирани институции; Информиране относно начините за получаване на психо-социална подкрепа на семейството и детето за следосиновителния период, както и за посрещане на ежедневни нужди и възникнали проблеми. След приключване на четиридневното обучение организаторите в лицето на Сдружение ИСДП, издават сертификат за преминато обучение. Желаещите да вземат участие могат да подадат заявление в  Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене за издаване на направление за ползване на социална услуга в някой от двата Центъра при Сдружение ИСДП. Допълнителна информация за предстоящите обучения на кандидат-осиновители можете да получите всеки работен ден между 09.00 – 17.30 ч. на място в Центровете ни за обществена подкрепа или в телефонен разговор. Център за обществена подкрепа ж.к. „Надежда І”, ул. „Сава Филаретов” № 23, тел. 02/9361026 Център за обществена подкрепа, ул. „Пиротска” № 175, тел. 02/ 9 20 42 38  
ДЕЦА ПОДАРЯВАТ НА ДЕЦА – ПРАЗНИЧНА ИЗНЕНАДА ОТ ВТОРОКЛАСНИЦИТЕ НА ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ЗА ДЕЦАТА НА КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В
ДЕЦА ПОДАРЯВАТ НА ДЕЦА – ПРАЗНИЧНА ИЗНЕНАДА ОТ ВТОРОКЛАСНИЦИТЕ НА ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ЗА ДЕЦАТА НА КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В Подаръци за Коледа подариха учениците от втори „а” клас на II ОУ „Д-р Петър Берон” в Шумен на деца от Комплекса за социални услуги за деца и семейства. „Инициативата за кампанията е на учениците. С много ентусиазъм всеки донесе своя любима играчка, а някой деца донесоха цяла торба”, сподели класният ръководител госпожа Спасова. „Децата, научиха много приказки през първия учебен срок и разбраха, че най-голямото богатство не са парите и материалните блага, а здравето, обичта и приятелството. Ето затова те сами решиха да направят подаръци и организираха кампанията си деца подаряват на деца”, каза още класният ръководител.   Учениците бяха специални гости на децата от Комплекса на 20 декември – Игнажден. Датата на празника беше специално избрана и свързана с обичая „полазване”. И така като първи и специални гости децата донесоха със себе си усмивки, добро настроение и много подаръци. Директорът на Комплекса, Венета Господинова пожела на всички деца да са здрави, да имат щастливо детство и да бъдат все така добри хора. Специална беше и празничната програма – с коледни песни и наричания. Децата на комплекса също представиха свои любими коледни стихотворения. Най-емоционален беше моментът, в който учениците подариха подаръците. Всяко дете от Комплекса получи своята изненада. Всички отнесоха със себе си топлината от приятелството и си пожелаха нови срещи през новата 2014 година.
Проведе се групово обучение по прилагане на Системен подход и Резилианс подход в работата по консултиране и супервизия на приемни семейства
Проведе се групово обучение по прилагане на Системен подход и Резилианс подход в работата по консултиране и супервизия на приемни семейства От 02 до 06 декември 2013г се проведе групово обучение по прилагане на Системен подход и Резилианс подход в работата по консултиране и супервизия на приемни семейства. Участваха представители на отдели за закрила на детето в Полша и Румъния, както и специалисти от екипите на Центрове за обществена подкрепа къ м ИСДП при ДДЛРГ П.Р. Славейков и Асен Златаров, а също и Комплексите за социални услуги за деца и семейства в Шумен и Видин.   Обучители бяха фреснката клинична психоложка Саломон Ортодоски и доц. Нели Петрова-Димитрова от СУ „Св. Климент Охридски”, председател на УС на ИСДП. Обучението беше интензивно, ангажиращо и интерактивно. Бяха обсъдени случаи от всичките страни и имахме възможност да заснемем демонстрация на интересна практика за работа със хора в системата около детето ,вкл  съвместно приемни и биологични родители. Тя ще бъде включена като видеоматериал към обучителна уеб програма, която ще се издаде в рамките на проект "Training for Supervisors and Foster Family Consultants" Contract No. LLP-2013-GRU-LP-08, Subprogramme Grundtvig, LLP of the EC; partnership Reg No. 2013-1-BG1-GRU06-00114 1