Събития

„ДЕЦАТА ГОВОРЯТ БЕЗ ДУМИ” – девета обществена кампания на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Шумен
„ДЕЦАТА ГОВОРЯТ БЕЗ ДУМИ” – девета обществена кампания на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Шумен   Датата 19 ноември е обявена за Световен ден за превенция на насилието върху деца. Международните институции и партньори обединяват усилията си и насочват вниманието си към този проблем, който за съжаление не отминава и децата на нашия град.   Комплексът за социални услуги организира поредица от инициативи, които се провеждат през месеците октомври, ноември и декември. По заявка на педагозите са организирани тематични тренинги, които социалните работници и психолози провеждат в СОУ „Сава Доброплодни”, СОУ „Панайот Волов”, СОУ „Йоан Екзарх Български”, III ОУ „Димитър Благоев”, II ОУ „Д-р Петър Берон”, ГПЧЕ „Н. Й. Вапцаров”. Темите, които вълнуват и учениците, дебатирани със специалистите, са: агресия и причини за вербално негативно общуване; насилие – причини и възможности за личностова промяна; междуличностни взаимоотношения; WEB 112.net - умения да разбираме интернет посланията и да предпазим себе си”.   В деня 19.11.2014 година, в който организациите по цял свят отбелязват  Световния ден за превенция на насилието над деца, Комплексът за социални услуги за деца и семейства организира две тематични арт - ателиета, в които децата ще творят заедно с арт - терапевта Полина Йорданова. Първото арт – ателие ще се проведе от 10 до 12 часа, а второто арт – ателие ще се проведе от 14 до 16 часа. По време на кампанията учениците получават информационни материали, които представят основни правила и умения за действия в случай на насилие. Основното послание, което специалистите от Комплекса за социални услуги отправят към възрастните, е да останем непримирими, да имаме съзнанието да сигнализираме незабавно, когато станем свидетели на насилие над дете. Ние знаем от опита и нашата практика, че насилието оставя следи за цял живот, ето затова нека се учим и знаем, че „Децата говорят без думи”.     
Община Шумен, съвместно с ИСДП и екипа на КСУДС, поставиха началото на сътрудничество със специалисти от oбщина Лион - Франция
Община Шумен, съвместно с ИСДП и екипа на КСУДС, поставиха началото на сътрудничество със специалисти от oбщина Лион - Франция На 24 октомври, екипът на Комплекса посрещна делегация от Лион, Франция, които бяха на обменно посещения в гр. Шумен. Инициативата е по Проект на MERI – България, която е създадена в партньорство с Националното сдружение на Общините в РБ и Институт «Отворено Общество» - София, в рамките на инициатива «Максимални ползи за ромското включване в структурните фондове на ЕС». Община Шумен и още пет Общини в България ще обменят опит и знания в областта на социалната политика.  Зам. кмета на Община Шумен -  г-н Кадир и доц. Нели Петрова -  Димитрова – Председател на УС на ИСДП, представиха доброто сътрудничеството и модела на публично частно партньорство в България.  Делегацията посети услугите към Комплекса - «Центъра за работа с деца на улицата, Звено «майка и бебе» и Център спешен прием.  По- късно в работната среща и дискусия взеха участие г-н Миланов - Директор на ДСП Шумен, г-жа Драгнева – представител на РДСП Шумен, г-жа Друмчева – н-к ОЗД, г-н Серги Каракашев – зам. председал на Комисията за изпълнение на Национална Стратегия за интеграция на ромите и много социални работници. Предстои ИСДП и екипът на Комплекса да представляват Община Шумен в разработване на Програма за прилагане на добри практики в областта на социалните услуги от Лион - Франция.
Покана: уникално за България обучение с гост-лектор от Франция
Покана: уникално за България обучение с гост-лектор от Франция Институт по социални дейности и практики организира обучение с гост-лектор Ортодокси Саломон „Използване на древногръцки митове в системния подход в социалната работа”. Това уникално за България обучение, представя различен недостатъчно познат в страната етнокултурен подход при работата със семейства и деца. Продължителност на обучението: Обучението е с обща продължителност 3 дни, 24 учебни часа и ще се проведе на 28ми, 29ти и 30ти ноември. Цели на обучението: Обученията са предназначени за специалисти от помагащите професии. Участниците в обученията ще получат знания и умения за прилагане на системния подход в социалната работа с деца и семейства Място на провеждане: София (предстои уточняване на зала) Обучител:Ортодокси Саломон е френски клиничен психолог, системен психотерапевт на двойки и семейства и обучител. Тя има дългогодишен опит в консултирането и терапията на деца - жертви на насилие в Нанси, Франция. В последните години тя работи транскултурална терапия с помощта на древногръцките митове, с което успешно вписва своя гръцки произход в работата си като семеен терапевт във Франция. Работила е като клиничен психолог в Медико-професионален институт за юноши с умствена изостаналост (Мозел) и в Асоциация РЕАЛИЗ (Вилер-ле-Нанси) специализирана в приемната грижа. В Център за функционална реадаптация (Нанси) има опит като психотерапевт. Преподавател в университет Нанси 2 по Системен подход. Г-жа Сaломон има магистърска степен по Клинична психология и психопатология от университет Париж 13, както и допълнителна университетска специализация по Транскултурна психология в същия университет. Такса за участие в обучението: 250 лева  Таксата включва: теоретично обучение индивидуални материали за участниците кафе-паузи издадени документи, доказващи придобитите знания и умения Издавани документи след завършване на обучението: След завършване на обучението, участниците ще получат сертификат, доказващ придобитите знания и умения Таксата се заплаща по банков път по сметка: „Институт по социални дейности и практики” ЕООД ЕИК 200197724: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА BG71UBBS80021055894420 BIC:UBBS BGSF Забележка: Моля, не превеждайте сумите преди да получите потвърждение, че заявката Ви за обучение е получена и одобрена! Записване: Участието в обучението се заявява чрез попълване и изпращане на приложения регистрационен формуляр. Попързайте да резервирате своето участие! Очакваме ви
Покана за участие в Съвет на потребителите в ЦОП към ИСДП – гр.София
Покана за участие в Съвет на потребителите в ЦОП към ИСДП – гр.София   Съветът на потребители се провежда ежегодно в Центровете за обществена подкрепа на ИСДП. Форматът допринася за по-добра координация на усилията на различните участници в процеса на предоставяне на социални услуги.   Съветът осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност, сътрудничество и взаимодействие между отделните участници. В съвета участват деца, ползващи или ползвали услугите на ЦОП, както и различни специалисти, предоставящи социални услуги. Функциите на съвета са свързани с това да осигури и приобщи участието на широк кръг представители, пряко ангажирани с благосъстоянието на децата в дейността по предоставяне на социални услуги ; да служи като форма на отворен диалог между отделните участници в процеса по предоставяне на социални услуги в общността ; да осигури условия за изразяване на мнения, становища, предложения по отношение на развитието и ефекта от социалните услуги за деца, както и за обмен на информация; да създава подкрепяща мрежа за работата на центъра и за участието в живота на центъра.   Дата и час и място  на провеждане на съвета: На 15.10.2014г. от 16.00ч.  ЦОП „Надежда”, ж.к.”Надежда”-1ч. ул.”С.Филаретов” № 23 На 31.10.2014г. от 16.00ч.  ЦОП „Славейков” зала № 10   Заповядайте! Ще Ви очакваме!
СЪОБЩЕНИЕ/ ПОКАНА
СЪОБЩЕНИЕ/ ПОКАНА Група за родители Центровете за обществена подкрепа при Сдружение ИСДП в град София предоставят социални услуги в общността в подкрепа на родители и семейства. В тази връзка Ви уведомяваме, че през месец октомври 2014 г. ще стартира група за Позитивно Родителстване.   За кого? Групата е предназначена за родители/лица полагащи грижи за деца в тийнейджърска възраст, които биха искали да подобрят своите умения за позитивно общуване с подрастващите, в т.ч. осиновителски семейства, приемни семейства, възрастни от разширеното семейство, участващи в процеса по отглеждане и възпитание на деца;   Същност и Цели: Програмата за позитивно родителстване се опитва да подкрепи процеса родителство, посредством интерактивно обучение, базирано на резилианс подход, т.е. да развива уменията на родителите да бъдат родители, да ги подкрепи в изпълнението на тази роля, като се развият техните умения за общуване, доверие и приемане на детето, както и да се използват техните ресурси. Програмата е разработена като е съобразена с основните постулати на позитивното родителстване и с концепцията за ефективното общуване, разработени от д-р Томас Гордан. По същество програмата има за цел да допринесе за изграждане на доверие между родителя и детето, да подкрепи връзката и общуването между родител и дете по позитивен начин, както и да подкрепи родителя във възпитанието на детето без употреба на насилие, като се помага на родителя да придобие и развие алтернативни позитивни стратегии.   Кой? Екипът обучители е съставен от професионалисти – психолози и  социални работници, с опит в предоставянето на социални услуги в подкрепа на родители и семейства. Водещи принципи Конфиденциалност; Толерантност; Зачитане личността на родителя и детето; Неосъждане   Кога? За удобство на нашите клиенти групата за родители ще се проведе в сградата на Център за обществена подкрепа (ул. „Пиротска” № 175) в три почивни съботи от месец октомври , както следва: 11ти октомври 2014 г., събота от 10.00 до 13.30 ч. 18ти октомври 2014 г., събота от 10.00 до 13.30 ч. 25ти октомври 2014 г., събота от 10.00 до 13.30 ч. Желаещите да вземат участие в група за Позитивно Родителство могат да подадат заявление в  Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене за издаване на направление за ползване на социална услуга в някой от двата Центъра при Сдружение ИСДП. Можете да заявите желание за включване в групата и на място в някой от двата Центъра. Допълнителна информация можете да получите всеки работен ден между 09.00 – 17.30 ч. на място в Центровете ни за обществена подкрепа или в телефонен разговор. Център за обществена подкрепа ж.к. „Надежда І”, ул. „Сава Филаретов” № 23, тел. 02/9361026 Център за обществена подкрепа ул. „Пиротска” № 175, тел. 02/ 9 20 42 38 ЗАПОВЯДАЙТЕ!
Двата центъра за обществена подкрепа в гр. София към Институт по социални дейности и практики отбелязаха Националния ден на осиновяването с ден на отворени врати
Двата центъра за обществена подкрепа в гр. София към Институт по социални дейности и практики отбелязаха Националния ден на осиновяването с ден на отворени врати   На 26.09.2014г. се проведе първият за България Национален информационен ден за осиновяването, като инициативата е на Българска Асоциация Осиновени и Осиновители /БАОО/ и Национална мрежа за децата /НМД/. Денят на отворените врати се проведе в общо 14 града в страната. Институт по социални дейности и практики взе участие в инициативата с Комплексите за социални услуги за деца и семейства в градовете Шумен и Видин и с Център за обществена подкрепа на ул. Пиротска 175 и Център за обществена подкрепа – Надежда на ул. Сава Филаретов 23 в гр. София. В деня на отворените врати в двата центъра в гр. София се включиха кандидат-осиновители и осиновители, като се проведе и обучение на кандидат-осиновители, които също бяха привлечени към инициативата. Кандидат-осиновителите имаха възможност да общуват с реални осиновители и да получат повече информация за процеса на осиновяването от хора, които вече са го преживели. Коментирани бяха законовата рамка, обосноваваща осиновяването и процедурата за кандидатстване. Проведе се дискусия на тема:„Тайната на осиновяването или как да кажем на детето си, че е осиновено”. Целта, която си бяхме поставили, беше да се помогне на осиновителите, които все още не са успели да намерят начин да съобщят на децата си, че са осиновени; да дадем възможност на кандидат-осиновителите да изберат своя начин на съобщаване за осиновяването. В срещата участва осиновителка, която е клиент на Центъра – тя сподели опита си, като осиновител и разказа, че тя не е избирала осиновените си деца, както и че те знаят, че са осиновени. Сподели трудностите си, но сподели и радостите от осиновяването. В двата Центъра за обществена подкрепа в гр. София се предоставят услуги в подкрепа на кандидат-осиновителите, осиновителите и осиновените – Обучение на кандидат-осиновители, в които се подготвят за предстоящото осиновяване, проучват се нагласите на  кандидатите; работим по изготвяне оценка на нуждите на деца, които са вписани в регистъра за осиновяване; предоставяме подкрепа на осиновители и осиновените им деца при адаптацията в семейството; работим по превенция на разсиновяването. В подкрепа на осиновителите предлагаме включване в групови програми за родители на деца от 0 до 6 години и група за позитивно родителстване (за родители с деца от 7год. нагоре), както и група за подкрепа на родители с деца в юношеска възраст.   Репортаж на BTV от събитието може да прочетете тук: http://btvnews.bg/article/bulgaria/obshtestvo/namaljavat-zhelaeshtite-da-osinovjat-dete-no-ne-i-zhelanieto-im.html
КСУДС - ШУМЕН, ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!!!
КСУДС - ШУМЕН, ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!!! От екипът на ИСДП Честит празник! Днес, на 02 октомври 2014г. имаме удоволствието да празнуваме 9 години от създаването на Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Шумен. Ние, екипът на Институт по социални дейности и практики, имаме удоволствието да изкажем най-искрената си радост от успешното сътрудничество с Община Шумен, UNICEF, РДСП и Отделите за закрила на детето от Област Шумен, МБАЛ – Шумен, Центъра за майчино и детско здраве, Семейно консултативните центрове и много други наши партньори. Нашата мисия е да осигурим подходящата подкрепа на всяко дете и семейство! Екипът на КСУДС е изграден от компетентни специалисти, на които искаме да изкажем благодарност за професионализма в работата им!!! Честит празник на целия екип на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен!!!!
Проведена тематична среща „Сърце в сърце – открито за осиновяването”
Проведена тематична среща „Сърце в сърце – открито за осиновяването”   Tематична среща „Сърце в сърце – открито за осиновяването” проведе Комплекса за социални услуги за деца и семейства и така стана част от инициативите на Българска асоциация осиновени и осиновители и Националната мрежа за децата  по случай първия Национален информационен ден за осиновяването.   Специалистите от КСУДС Добринка Стоянова – психолог и Диана Нинчева – Ръководител на екип представиха необходимостта от това кандидат – осиновителите, осиновителите и специалистите да работят заедно в посока промяна на нагласите на обществото към нагласите за осиновяването. На срещата бе изведена нуждата действащото законодателство да се прилага гъвкаво, в интерес както на изключително големия брой деца, вписани в регистрите за осиновяване, така и към нуждите на осиновителите и кандидат – осиновителите. Дискусията изведе и необходимост за детето, вписано в регистъра за осиновяване, да се прави подбор на семейство – осиновители, подготвени да отговорят на неговите потребности. Специалистите отправиха предизвикателство към присъстващите и дискутираха теми, свързани с това дали е достатъчно задълбочена подготовка на кандидат осиновителите по отношение на психо – емоционалните характеристики на дете, което може да бъде осиновено. Участниците в срещата заявиха своето желание да научат повече за психо – емоционалното страдание и възрастовите особености на осиновените деца. Водещите на срещата насърчиха кандидат осиновителите и осиновителите да споделят и развиват умението си да търсят подкрепа от специалисти навреме. Откритото говорене по темата е част от промяна и разрушаване на стереотипите по отношение на тайната на осиновяването. Оставаме с надежда, че резултатите от срещите, проведени от организации в цялата страна ще бъдат анализирани, а важните въпроси, свързани с малкия брой осиновени деца годишно на фона на голям брой деца, вписани в регистрите за осиновяване, и голям брой семейства, които години наред очакват да осиновят дете, ще бъдат поставени от Българска асоциация осиновени и осиновители на форум през 2015 година. Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен предоставя социални услуги в подкрепа на кандидат – осиновители и осиновители чрез: група за взаимопомощ на кандидат – осиновители и осиновители; подкрепа на осиновено дете; индивидуална подкрепа и консултиране на родители; обучение на кандидат – осиновители.  
Национален информационен ден за осиновяването
Национален информационен ден за осиновяването         Център за обществена подкрепа към ИСДП, Българска Асоциация Осиновени и Осиновители /БАОО/ и Национална мрежа за децата /НМД/ организират Национален Информационен Ден за Осиновяването на 26.09.2014г. В България за пръв път се организира подобен ден и това ще ни даде възможност да поставим началото на традиция, която да промени нагласите към осиновяването у нас и да повлияе върху това, този процес да се случва по по-добър начин за децата и осиновителите. Институт по социални дейности и практики се включва в инициативата чрез два Центъра за обществена подкрепа в гр. София. В Центровете работят експерти и специалисти по проблемите на осиновяването – Обучение на кандидат-осиновители, в които се подготвят за предстоящото осиновяване, проучват се нагласите на  кандидатите; работим по изготвяне на оценка на нуждите на деца, които са вписани в регистъра за осиновяване; предоставяме подкрепа на осиновители и осиновените им деца при адаптацията в семейството; работим по превенция на разсиновяването. Къде ще се проведе събитието: Националния информационен ден за осиновяването ще се проведе едновременно в различни градове и центрове, предоставящи социални услуги за кандидат-осиновители, осиновител и осиновени. Институт по социални дейности и практики управлева два Центъра за обществена подкрепа на територията на гр. София, които се включват в инициативата на Българска Асоциация Осиновени и Осиновители /БАОО/ и Национална мрежа за децата /НМД/.              1) Център за обществена подкрепа на ул. „Пиротска” № 175 (в зградата на ДД „П. Славейков”), тел. 02/920 42 38, лице за контакти: Цветан Тодорин              2) Център за обществена подкрепа на ул. „Сава Филаретов” №23 (в сградата на ДД „А. Златаров”), тел. 02/936 10 26, лице за контакти Деница Тодорова   Информационният ден цели: от една страна, да идентифицира организацията, която го организира, пред осиновители и кандидат-осиновители като място, където могат да получат подкрепа и помощ; от друга страна, да повдигне имиджа на осиновяването в обществото     Програма за протичане на събитието Центровете на ИСДП: 09:00 – 10:00  Пресконференция за медии проявили интерес към събитието в ЦОП   10:00 -  12:00  Ателие, посветено на кандидат-осиновителите и хората, които все още не са взели решение за осиновяване. Представяне на социалните услуги, предоставяни в ЦОП, които имат за цел да подкрепят кандидат-осиновителите и осиновителите – групи за обучение на кандидат осиновители; групови програми, насочени към родители/осиновители на деца от 0 до 3 годишна възраст; групови програми, насочени към родители/осиновители с деца в юношеска възраст; индивидуални консултации за осиновители и осиновени; групи за взаимопомощ и др.   Срещи с хора, които вече са осиновили дете, обмяна на опит.   Разясняване на процедурата за кандидатстване за осиновяване на дете – филм „Осиновяване“, http://www.youtube.com/watch?v=FgRUdkDQR70 (емоционалния свят на родителите-осиновители).   12:00 – 14:00 Ателие на тема „Тайната на осиновяването или как да кажем на детето си, че е осиновено” Цел: да се помогне на осиновителите, които все още не са успели да намерят начин да съобщят на децата си, че са осиновени.  Дискусия на тема „Как да разкрием тайната на осиновяването” Подходящи и неподходящи възрасти за разкриване на тайната Открита прожекция на филм по темата: „Когато родителите не казват на детето си, че е осиновено“, Документален филм със съвети от детски психолог. Филмът е предоставен от Фондация Осиновени и Осиновители- Палечка   12:00 – 14:00  Ателие за деца „Хайде да четем приказки” Цел: всички деца (осиновени и биологични) от малки да свикват с темата за осиновяването и да не приемат осиновеното дете за различно.   четене на приказките „Палечка“, „Грозното патенце“ или  „Маугли“ да нарисуваме рисунка – по приказките да се насърчат децата да рисуват и да се направи изложба.   14:00 - 16:00 Индивидуални консултации със специалисти за кандидат-осиновители, осиновители и осиновени. Цел: да се даде възможност на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени в индивидуална среща със специалисти (психолози и социални работници) да споделят проблемите си и да получат професионална консултация. При наличие на сериозен проблем би могло индивидуалната работа да продължи, ако клиентът заяви желанието си за последваща подкрепа. Това би могло да се случи чрез направление от ОДЗ по постоянен адрес или чрез заявление до директора на ЦОП.   Консултациите ще се провеждат след предварително заявено желание за консултация и договорен час по телефона  или на място.   за Център за обществена подкрепа на ул. „Пиротска” № 175 (в сградата на ДД „П. Славейков”), тел. 02/920 42 38, лице за контакти: Цветан Тодорин за Център за обществена подкрепа на ул. „Сава Филаретов” №23 (в сградата на ДД „А. Златаров”), тел. 02/936 10 26, лице за контакти Деница Тодорова
СЪРЦЕ В СЪРЦЕ – ОТКРИТО ЗА ОСИНОВЯВАНЕТО
СЪРЦЕ В СЪРЦЕ – ОТКРИТО ЗА ОСИНОВЯВАНЕТО   Тематична среща „Сърце в сърце – открито за осиновяването”, на която са поканени да участват кандидат – осиновители и осиновители от Шумен и региона, е инициативата, с която Комплекса за социални услуги за деца и семейства/КСУДС /  – Шумен ще се включи в Националния информационен ден за осиновяването. Така сдружение ИСДП, чрез КСУДС, става част от инициативата на БАОО и НМД за открито говорене по темата, чиято основна цел е работа за промяна на обществените нагласи, което ще спомогне за разсиновяването на деца.   Женета Върбанова – психолог и Диана Нинчева – ръководител на екип в КСУДС ще отворят пространство за споделяне на чувства, емоции и трудности, свързани с важния етап от живота си, през който минават осиновителите. Ще бъде обменена информация за подготовката на кандидат – осиновителите за посрещане на детето в семейството, техники и подходи, основно насочени към позитивното общуване и взаимодействие с осиновеното дете. Срещата ще се проведе на 26 септември, 2014 година от 11 часа в КСУДС – Шумен. Комплекса за социални услуги продължава своята работа за обучение на кандидат – осиновители. Отворена остава и групата за взаимопомощ на осиновители. Заявления за включване в групата се подават до Директора на КСУДС – Шумен. Специалистите н КСУДС – Шумен, които са до кандидат – осиновителите и семействата, осиновили дете, са Златка Йорданова – психолог и ръководител екип – телефон 0893 36 11 04; Деяна Жечева – психолог и обучител 0894 61 22 33.   Координатите за контакти с всички специалисти от КСУДС са: 054 850 777 e-mail: [email protected]