Събития

Национален информационен ден за осиновяването
Национален информационен ден за осиновяването         Център за обществена подкрепа към ИСДП, Българска Асоциация Осиновени и Осиновители /БАОО/ и Национална мрежа за децата /НМД/ организират Национален Информационен Ден за Осиновяването на 26.09.2014г. В България за пръв път се организира подобен ден и това ще ни даде възможност да поставим началото на традиция, която да промени нагласите към осиновяването у нас и да повлияе върху това, този процес да се случва по по-добър начин за децата и осиновителите. Институт по социални дейности и практики се включва в инициативата чрез два Центъра за обществена подкрепа в гр. София. В Центровете работят експерти и специалисти по проблемите на осиновяването – Обучение на кандидат-осиновители, в които се подготвят за предстоящото осиновяване, проучват се нагласите на  кандидатите; работим по изготвяне на оценка на нуждите на деца, които са вписани в регистъра за осиновяване; предоставяме подкрепа на осиновители и осиновените им деца при адаптацията в семейството; работим по превенция на разсиновяването. Къде ще се проведе събитието: Националния информационен ден за осиновяването ще се проведе едновременно в различни градове и центрове, предоставящи социални услуги за кандидат-осиновители, осиновител и осиновени. Институт по социални дейности и практики управлева два Центъра за обществена подкрепа на територията на гр. София, които се включват в инициативата на Българска Асоциация Осиновени и Осиновители /БАОО/ и Национална мрежа за децата /НМД/.              1) Център за обществена подкрепа на ул. „Пиротска” № 175 (в зградата на ДД „П. Славейков”), тел. 02/920 42 38, лице за контакти: Цветан Тодорин              2) Център за обществена подкрепа на ул. „Сава Филаретов” №23 (в сградата на ДД „А. Златаров”), тел. 02/936 10 26, лице за контакти Деница Тодорова   Информационният ден цели: от една страна, да идентифицира организацията, която го организира, пред осиновители и кандидат-осиновители като място, където могат да получат подкрепа и помощ; от друга страна, да повдигне имиджа на осиновяването в обществото     Програма за протичане на събитието Центровете на ИСДП: 09:00 – 10:00  Пресконференция за медии проявили интерес към събитието в ЦОП   10:00 -  12:00  Ателие, посветено на кандидат-осиновителите и хората, които все още не са взели решение за осиновяване. Представяне на социалните услуги, предоставяни в ЦОП, които имат за цел да подкрепят кандидат-осиновителите и осиновителите – групи за обучение на кандидат осиновители; групови програми, насочени към родители/осиновители на деца от 0 до 3 годишна възраст; групови програми, насочени към родители/осиновители с деца в юношеска възраст; индивидуални консултации за осиновители и осиновени; групи за взаимопомощ и др.   Срещи с хора, които вече са осиновили дете, обмяна на опит.   Разясняване на процедурата за кандидатстване за осиновяване на дете – филм „Осиновяване“, http://www.youtube.com/watch?v=FgRUdkDQR70 (емоционалния свят на родителите-осиновители).   12:00 – 14:00 Ателие на тема „Тайната на осиновяването или как да кажем на детето си, че е осиновено” Цел: да се помогне на осиновителите, които все още не са успели да намерят начин да съобщят на децата си, че са осиновени.  Дискусия на тема „Как да разкрием тайната на осиновяването” Подходящи и неподходящи възрасти за разкриване на тайната Открита прожекция на филм по темата: „Когато родителите не казват на детето си, че е осиновено“, Документален филм със съвети от детски психолог. Филмът е предоставен от Фондация Осиновени и Осиновители- Палечка   12:00 – 14:00  Ателие за деца „Хайде да четем приказки” Цел: всички деца (осиновени и биологични) от малки да свикват с темата за осиновяването и да не приемат осиновеното дете за различно.   четене на приказките „Палечка“, „Грозното патенце“ или  „Маугли“ да нарисуваме рисунка – по приказките да се насърчат децата да рисуват и да се направи изложба.   14:00 - 16:00 Индивидуални консултации със специалисти за кандидат-осиновители, осиновители и осиновени. Цел: да се даде възможност на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени в индивидуална среща със специалисти (психолози и социални работници) да споделят проблемите си и да получат професионална консултация. При наличие на сериозен проблем би могло индивидуалната работа да продължи, ако клиентът заяви желанието си за последваща подкрепа. Това би могло да се случи чрез направление от ОДЗ по постоянен адрес или чрез заявление до директора на ЦОП.   Консултациите ще се провеждат след предварително заявено желание за консултация и договорен час по телефона  или на място.   за Център за обществена подкрепа на ул. „Пиротска” № 175 (в сградата на ДД „П. Славейков”), тел. 02/920 42 38, лице за контакти: Цветан Тодорин за Център за обществена подкрепа на ул. „Сава Филаретов” №23 (в сградата на ДД „А. Златаров”), тел. 02/936 10 26, лице за контакти Деница Тодорова
СЪРЦЕ В СЪРЦЕ – ОТКРИТО ЗА ОСИНОВЯВАНЕТО
СЪРЦЕ В СЪРЦЕ – ОТКРИТО ЗА ОСИНОВЯВАНЕТО   Тематична среща „Сърце в сърце – открито за осиновяването”, на която са поканени да участват кандидат – осиновители и осиновители от Шумен и региона, е инициативата, с която Комплекса за социални услуги за деца и семейства/КСУДС /  – Шумен ще се включи в Националния информационен ден за осиновяването. Така сдружение ИСДП, чрез КСУДС, става част от инициативата на БАОО и НМД за открито говорене по темата, чиято основна цел е работа за промяна на обществените нагласи, което ще спомогне за разсиновяването на деца.   Женета Върбанова – психолог и Диана Нинчева – ръководител на екип в КСУДС ще отворят пространство за споделяне на чувства, емоции и трудности, свързани с важния етап от живота си, през който минават осиновителите. Ще бъде обменена информация за подготовката на кандидат – осиновителите за посрещане на детето в семейството, техники и подходи, основно насочени към позитивното общуване и взаимодействие с осиновеното дете. Срещата ще се проведе на 26 септември, 2014 година от 11 часа в КСУДС – Шумен. Комплекса за социални услуги продължава своята работа за обучение на кандидат – осиновители. Отворена остава и групата за взаимопомощ на осиновители. Заявления за включване в групата се подават до Директора на КСУДС – Шумен. Специалистите н КСУДС – Шумен, които са до кандидат – осиновителите и семействата, осиновили дете, са Златка Йорданова – психолог и ръководител екип – телефон 0893 36 11 04; Деяна Жечева – психолог и обучител 0894 61 22 33.   Координатите за контакти с всички специалисти от КСУДС са: 054 850 777 e-mail: [email protected]  
Група за взаимопомощ на родители с деца в юношеска възраст
Група за взаимопомощ на родители с деца в юношеска възраст   На 13.09.2014г. в Център за обществена подкрепа на ул. Пиротска №175 се проведе втората среща между родителите с деца в тийнейджърска възраст. Темата, която се дискутираше в групата, беше: „Тази чудна, трудна и прекрасна възраст ПУБЕРТЕТ”.   Обсъдени бяха конкретни трудности на родителите, свързани с общуването между тях и децата им; работихме по определяне притежателя на проблеми и от там, избора на техника за позитивно общуване. В тази тема по подробно се спряхме на техниката за противопоставяне на неприемливото поведение на младия човек  по позитивен начин. Групата за взаимопомощ на родители с деца в юношеска възраст има отворен характер и приема нови членове. Следващата среща на групата е на 18.10.2014г. (събота) от 10:00 часа. Цел на групата: не просто да се предостави на участниците информация за възрастовите особености на техните деца и проблемите, които възникват в пубертета, а да им даде възможност да споделят своите трудности и преживявания, както и да сравнят успешните решения, които различните родители са намерили в трудни ситуации. В рамките на срещите водещият предоставя кратка информация по различни проблеми и теми, с които родителите се сблъскват, след което даваме възможност за  обсъждане и дискусия. Повече време отделяме на въпросите и коментарите на самите участници, така че фокусът е основно върху обсъждането на конкретни преживявания и реални затруднения.   Ако Вие сте родител на дете тийнейджър и имате трудности в общуването с него, заповядайте на нашите срещи. Те се състоят веднъж месечно и може да участвате в тях с молба до директора на ЦОП. За повече информация как да се включите в групата използвайте следните телефони: 02/920 42 38 – лице за контакти Катя Караджова и 02/936 10 26 – лице за контакти Деница Тодорова.       
ГРУПА ЗА РОДИТЕЛИ: КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ
ГРУПА ЗА РОДИТЕЛИ: КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ   „Защо ли нещата трябва да се променят? – прошепна Прасчо. Пух помисли, помисли и каза:           -Така имат възможност да станат по-добри!”                                                                   Из „Мечо Пух” – Алън Милн           Уважаеми родители на деца от 0 – 6 години, Ние специалистите от Център за обществена подкрепа към Институт за социални дейности и практики, знаем колко отговорно е да бъдеш родител. Знаем също така, че наред с удовлетворението и щастието от общуването с децата си, родителите нерядко се сблъскват със ситуации, които ги карат да се чувстват гневни, разочаровани и безсилни. Често в такива моменти родителите реагират бързо и необмислено, защото изпитват силен страх за сигурността на своето дете. Сигурност, която то със своето детско поведение е поставило под въпрос. Ежедневието на съвременният родител е динамично, понякога стресово и много напрегнато. Желанието на детето да привлече родителското вниманието  в края на такъв работен ден често се превръща в малката капчица, която буквално взривява ситуацията. Като специалисти знаем, че след подобно избухване, родителите често се сблъскват с чувства като вина, срам и желание за прошка от децата си. Вярваме, че участието Ви в груповата програма „Как с любов и уважение да наложим на детето си граници” ще Ви помогне да: Получите яснота за своите чувства, мисли, убеждения и потребности; Разпознавате по-добре мотивите за своето поведение;  Придобиете умения за разпознаване и контролиране на собствените си емоции; Разширите и усъвършенствате възпитателните си умения, които ще помогнат да възпитавате децата си по един по-позитивен начин; Познавате и упражнявате нови, по-благоприятни за детето модели на поведение   Бихме искали да Ви информираме, че участието в тази група е безплатно. Срещите ще се проведат в три поредни съботни дни: 27.09 – 04.10 – 11.10.2014г.   Повече информация за програмата и как да се запишете за участие, можете да получите на телефон: 02/ 920 42 38.   Лице за контакт: Катя Караджова.   Очакваме Ви!
Летни занимания за деца  в Шумен
Летни занимания за деца в Шумен На 28 юли екипът на Комплекса за социални услуги в Шумен откри лятната „Ваканционна програма 2014 г.”. За първа година програмата е планирана и се осъществява с Българската скаутска организация. Трима доброволци – скаути от Франция, специалисти от Комплекса и доброволци от местни партньорски институции ще реализират 15 дневни летни занимания. Деца, настанени в приемни семейства, посещаващи Центъра за работа с деца на улицата, и други, които се подкрепят от специалистите, ще имат възможност да участват в различни дейности, които ще обогатят техните познания, ще развият умения и ще създадат нови приятелства. Спортните надпревари, ориентирането в непозната местност, излети и лагерен огън са само част от разнообразните дейности. Целите на програмата са децата да работят в екип, да оцеляват в трудни ситуации и в същото време - да се забавляват. В средата на август летните занимания за поредна година ще продължат в партньорство с БМЧК Шумен.
Покана за група за взаимопомощ на родители на деца в тийнейджърска възраст
Покана за група за взаимопомощ на родители на деца в тийнейджърска възраст     Група за родители Центровете за обществена подкрепа при  ИСДП в град София предоставят социални услуги в общността в подкрепа на родители и семейства. В тази връзка Ви уведомяваме, че през месец юли 2014 г. стартира група за взаимопомощ на родители на деца в тийнейджърска възраст.   За кого? Групата е предназначена за родители/лица, полагащи грижи за деца в тийнейджърска възраст, които биха искали да подобрят своите умения за позитивно общуване с подрастващите;   Какво предлагаме? Възможност за споделяне на личен опит и преживявания свързани с родителството в защитена среда; Провеждане на тематични дискусии по заявка на участниците по теми, касаещи възпитанието; решаването на конфликти; поставянето на граници  в отношенията родители-деца; разпознаване на симптоми; емоционални и поведенчески разстройства в юношеството; зависимости; родителско-детска коалиция  и др. Възможност за креативно терапевтично свързване на участниците с техния собствен опит и ефективното му прилагане в контекста на Родителството.   Водещи принципи Конфиденциалност; Толерантност; Зачитане личността на родителя и детето; Неосъждане   Кой? Екипът фасилитатори е съставен от професионалисти – психолози и  социални работници, с опит в предоставянето на социални услуги в подкрепа на родители и семейства. След сформиране на групата има възможност да бъдат канени и практикуващи специалисти от полето на помагащите професии – детско-юношески психолози и психотерапевти; специалисти от сферата на детското правосъдие и др.   Кога? Групата стартира на 12.07.2014 г. от 10.30 ч. За удобство на нашите клиенти групата за родители ще се провежда в почивен ден – събота. В зависимост от постъпилите заявки групата ще се събира веднъж или два пъти в месеца.   Участие. Желаещите да вземат участие в група за взаимопомощ на родители на тийнейджъри могат да подадат заявление до директора в  някой от двата Центъра за обществена подкрепа, управлявани от ИСДП: Център за обществена подкрепа ж.к. „Надежда І”, ул. „Сава Филаретов” № 23, тел. 02/9361026 Център за обществена подкрепа ул. „Пиротска” № 175, тел. 02/ 9 20 42 38 или да се обърнат към служител на Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене за издаване на направление за ползване на социални услуги предоставяни в център за обществена подкрепа.   Допълнителна информация можете да получите всеки работен ден между 09.00 – 17.30 ч. на място в Центровете ни за обществена подкрепа или в телефонен разговор – 02 920-42-38 или 02 936- 10- 26.   ЗАПОВЯДАЙТЕ!  
Посещение на социалните услуги в КСУДС  Шумен от експерти от МТСП,  АСП, ДАЗД и представители от социални институции от Италия
Посещение на социалните услуги в КСУДС Шумен от експерти от МТСП, АСП, ДАЗД и представители от социални институции от Италия     На 19 юни, в изпълнение на проект «Транснационална мрежа за подкрепа на деца и семействата и деинституционализация на грижата за деца», експерти от МТСП, АСП и ДАЗД организираха посещение на чуждестранните партньори по проекта от италианския регион Сицилия – Италия в Комплекса за деца и семейства Шумен. Госпожа Янита Манолова - заместник изпълнителният директор на АСП представи целта на посещението и общата цел на проекта - ефективно транснационално сътрудничество, обмен на добри практики и утвърждаване на иновативни модели от публичните институции в България и Италия в областта на политиките в грижа за децата.   В срещата участваха заместник областния управител – г-жа Миронова, директора на РДСП - г-жа Акиф, директора на Дирекция СПЗ при Община Шумен г-жа Петрова,  г-жа Милена Харизанова – програмен директор „Закрила на детето” към УНИЦЕФ и г-н Миланов - директора на ДСП Шумен.  В сградата на Комплекса представителите на държавните и общински институции запознаха участниците в срещата с действащите социални услуги в Област Шумен и приоритетите в Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Госпожа Харизанова представи услугите, които УНИЦЕФ финансират в Шумен и постигнатите резултати в процеса на затваряне на ДМСГД Шумен. Директорът на Комплекса г-жа Венета Господинова презентира услугите за деца и родители и развитието на приемната грижа за бебета и малки деца от 0 до 3 години като алтернатива за децата, отглеждани в специализирани институции и рискови семейства.  Делегацията от Италия и България разгледаха базата, запознаха се с организацията на работа и методиката на предоставяне на услугите на ИСДП. Социалната работата по подготовка и изслушване на деца, жертви на насилие, в Специализираното помещение за изслушване на деца и услугите в Център спешен прием, заинтригуваха участниците от Италия и България.   
УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА”, ГР. ВАРНА
УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА”, ГР. ВАРНА Експерти от Институт по социални дейности и практики участваха в провелата се на 18 юни втора регионална кръгла маса по проект „Подкрепа”. Проектът се реализира от ДАЗД по ОП „Техническа помощ” и има за цел да подпомогне ресурсно процеса на деинституционализацията на децата в България. Ръководителят на програма Услуги в ИСДП – Венета Господинова и Златка Йорданова – психолог и ръководител на Сектор за работа със семейства в КСУДС Шумен, представиха практиките на ИСДП в развитите услуги по превенция на изоставянето и ранна интервенция на деца с увреждания. Участващите имаха възможност да се запознаят с добрите практики, посредством обучителния филм на ИСДП – „Социални услуги за  превенция на изоставянето на бебета и малки деца” и презентация за услугата "Звено „Майка и бебе”, която подпомогна процеса по превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години и за затваряне входа на ДМСГД Шумен.  
За социално отговорни и находчиви работодатели
За социално отговорни и находчиви работодатели От 2014г. ИСДП  стартира в Центровете си за обществена подкрепа  в гр.София и в гр.Шумен предоставянето на иновативен за страната тип услуги – интензивна социално-педагогическа подкрепа на деца в конфликт със закона. В тази връзка екипът на ИСДП търси социално ангажирани работодатели, които могат да предоставят шанса на млади хора да придобият професионален опит и умения за включване в обществения живот. Подкрепата на работодателите ще помогне за  професионалното ориентиране и реализиране на младежите, т.е. да се запознаят и насочат към професия или да си намерят работа. Услегата „Интензивна социално-педагогическа подкрепа на деца в конфликт със закона” е насочена към деца във висок риск: деца в неравностойно социално положение; с ниска образователна подготовка; в или излизащи от системата на грижа; извършители или в риск от извършване на престъпление. Дейностите по услугата се предоставят и като превантивна мярка при деца във висок  риск от въвличане в просия, криминални деяния, бягства, отпадащи от училище.   с рисково сексуално поведение; друго рисково поведение към себе си или към другите.  Дейностите в услугата са базирани на интензивна ежедневна подкрепа, индивидуалното социално възпитателно придружаване, като в част от тях са включени услуги за професионално ориентиране, пред-професионална подготовка и умения за търсене на работа, а именно: менторство за професия – целта е да се подкрепи процеса на включване на младежите в обществения живот чрез трудова дейност. В рамките на програмата на младежите им се дава възможност да посетят различни организации и места за работа, за да се подкрепи процеса на професионално ориентиране, предпрофесионална подготовка и намиране на работа. професионален опит (работа) – целта е младежите да развият навици и умения да полагат труд по конкретна професия в период не по-малък от 12 седмици.   За контакти :   Янита Петрова – ръководител сектор „Интензивна подкрепа” към ИСДП телефон: 0895522461, e-mail:  [email protected]   Нели Александрова -  ръководител сектор „Работа с деца” към ИСДП, телефон: 0894612243,  e-mail; [email protected] Очакваме Ви!  
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА СИСТЕМЕН ПОДХОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА СИСТЕМЕН ПОДХОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА   Центърът за професионално обучение към Институт по социални дейности и практики организира обучениe на тема Системен подход в социалната работа.   ОБУЧИТЕЛ:                                Ортодокси Соломон, клиничен психолог, семеен терапевт  ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:           16-20 юли 2014 година ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:               40 учебни часа     ЦЕЛИ Основни теоретични, технически и клинични понятия на системния подход  Възможни приложения на подхода Придружаване на човек и/ или неговото семейство в трудност Определяне на семейните и институционални системи, в които живее клиентът Размишление относно мястото на обучителя според личната му, професионална и и институционална принадлежност.     ПРОГРАМА Въведение в системния подход, история, развитие, теория на системите и на комуникацията. Системна теория относно семейството, индивида, институцията (работа върху контекста). Пациентът, който носи симптома в рамките на семейството. Жизнен цикъл на семейството : определяне, двойка, пристигането на децата, братя и сестри, кризи, разпадане на семейството, възстановяване на семейството, стареене. Работа върху генограмата на поколенията. Типология на семействата и приобщаване на семействата, в които има наилие (семейни конфликти, малтретиране, инцест). Подкрепа на семействата, изправени пред тежка загуба. Интеркултурност: отпечатъкът на миграцията върху мигранта и неговото семейство.       3.  Упражняване на основни техники за семейни интервюта: кръгово/ циркулярно интервю, скулптури, плаващи обекти, семейни митове, системни приказки.       4. Съ-построяване на семейната промяна, резонанс и управление на емоционалните реакции.       5. Медиираните посещения, образователен и терапевтичен инструмент.   ПЕДАГОГИЧЕСКА МЕТОДИКА Обучението изисква личната ангажираност на участниците. Ще бъдат анализирани ситуациите, представени от професионалистите и обучителя.  Ще бъдат проведени ситуационни проучвания с илюстрации посредством ролеви игри и работа в малки групи.