Събития

ПОЗДРАВ ЗА БАБИН ДЕН КЪМ АКУШЕР – ГИНЕКОЛОЗИТЕ И НЕОНАТОЛОЗИТЕ ОТ УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КСУДС
ПОЗДРАВ ЗА БАБИН ДЕН КЪМ АКУШЕР – ГИНЕКОЛОЗИТЕ И НЕОНАТОЛОЗИТЕ ОТ УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КСУДС Специалистите от АГ Комплекса към МБАЛ – Шумен получиха специален поздрав за Деня на родилната помощ от директора на Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Шумен- Венета Господинова, специалистите от Училището за бременни и майки, преминали през специализираните курсове.   „Днес е деня, в който всяка майка и всяко българско семейство почитат своя лекар и акушерка, тези, които са дали живот на святата очаквана рожба! Един от незабравимите житейски мигове! Вашият празник отразява любовта, професионализма, добротата”, каза в своя поздрав директорът на Комплекса- Венета Господинова. Тя им пожела да са здрави и спокойни в работните делници и празници и все така с любов и професионализъм да посрещат новия живот! Дългогодишното партньорство между акушер – гинеколозите, неонатолозите и психолозите от Училището за бременни направи възможно повече от 200 бъдещи майки да поучат подкрепа в един от най-важните моменти от своя живот – очакването и раждането на дете. Училището за бременни към КСУДС вече 8 години подкрепя бъдещите родители.
Oткриване на „Синя стая” в Сливен
Oткриване на „Синя стая” в Сливен   Експертният екип на ИСДП ще присъства на официалното откриване на „Синя стая” в Сливен, където по щадящ начин ще могат да бъдат изслушвани деца, жертви или свидетели на насилие, или деца в конфликт със закона.   Използването на специализирани помещения за изслушване на деца се утвърди в България през последното десетилетие. Тази практика гарантира правото на детето да бъде изслушано във всички съдебни и административни процедури, които го засягат, като в същото време се избегне допълнителното му травмиране. В периода 2008 – 2015 бяха открити 14 специализирани помещения за разпит на деца . Девет стаи са изградени с подкрепата на ИСДП. Градовете, които разполагат със специализирано помещение са: Пазарджик и Шумен - в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства, София - в сградата на СДВР и в Център за обществена подкрепа към ИСДП, Стара Загора, Видин, Русе, Бургас и Благоевград; едно помещение в сградата на МВР във Велико Търново; две - от общини с подкрепата на ИСДП в Пловдив и Дупница; две на УНИЦЕФ с професионалната подкрепа на експерти от ИСДП в Монтана и Сливен. В новооткритата „Синя стая”, д-р Надя Стойкова ще направи демонстрация на щадящо изслушване
Провеждане на партньорска среща и учебно посещение в гр. Рим
Провеждане на партньорска среща и учебно посещение в гр. Рим От 15 до 19 декември беше проведена втора работна среща на партньорите в Рим, Италия и семинар на тема „Оценка на нуждите на деца, жертви или свидетели на престъпление в Италия”. Екипът имаше възможност да посети помещение за изслушване на деца в Прокуратурата в Рим, където е създаден специализиран екип от прокурори, които денонощно работят по случаите на деца, жертви на престъпление. Благодарение на сътрудничеството на Университет „Сапиенца” беше организиран полудневен семинар на тема „Оценка на деца, жертви или свидетели на престъпление”. Водещ не семинара беше Даниела Лоренцети, преподавател по „Социални услуги в общността” в университет Сапиенца, а участие взеха различни експерти от системата – Фулвио Фукалмо, представител на Детската прокуратура в Рим, Кристина Малгерини от страна на Службата за закрила на детето към община Рим, Луиджина Ваккаро от страна на Социалните служби на IV-та община, Маддалена Чадале, психолог и психотерапевт, Даниела Виджано, психолог, психотерапевт и консултант към Съда в Рим по изслушването и оценката на деца, участници в правни процедури.Проведена беше среща с проф. Уго Сабатело, изследовател и ръководител на магистърска програма към Департамента по педиатрия и детска невропсихиатрия към Университет Сапиенца. По време на срещата бяха представени и обсъдени докладите „Оценка на деца, жертви или свидетели на престъпление в България”. 
За находчиви работодатели
За находчиви работодатели   Eкипът на ИСДП търси социално ангажирани работодатели, които могат да предоставят шанса на млади хора да придобият професионален опит - /в сферата на строителство, озеленяване и други/, които биха приели млади хора в конфликт със закона, с цел им дадат шанс да придобият опит и умения за включване в обществения живот чрез професионално ориентиране или реализиране, т.е. да се насочат към професия или да си намерят работа.   От 2014г. ИСДП стартира в Центровете си за обществена подкрепа в гр. София и в гр. Шумен предоставянето на иновативен за страната тип услуги – интензивна социално-педагогическа подкрепа на деца в конфликт със закона. Програмата е насочена към деца във висок риск: деца в неравностойно социално положение; с ниска образователна подготовка; в или излизащи от системата на грижа; извършители или в риск от извършване на престъпление. Дейностите по услугата се предоставят и като превантивна мярка при деца във висок риск от въвличане в просия, криминални деяния, бягства, отпадащи от училище; с рисково сексуално поведение; друго рисково поведение към себе си или към другите. Услугите са базирани на интензивна ежедневна подкрепа, индивидуалното социално възпитателно придружаване, като в част от дейностите са включени услуги за професионално ориентиране, пред-професионална подготовка и умения за търсене на работа, а именно: 1) менторство за професия – целта е да се подкрепи процеса на включване на младежите в обществения живот чрез трудова дейност. В рамките на програмата на младежите им се дава възможност да посетят различни организации и места за работа, за да се подкрепи процеса на професионално ориентиране, предпрофесионална подготовка и намиране на работа. 2) професионален опит (работа) – целта е младежите да развият навици и умения да полагат труд по конкретна професия в период не по-малък от 12 седмици. За контакти : Янита Петрова – ръководител сектор „Интензивна подкрепа” към ИСДП телефон: 0895522461 , e-mail: [email protected] Очакваме Ви!
Представяне на проект „Чуй детето – става ли правосъдието приятелско към детето” на годишната конференция на Eurochild в Букурещ
Представяне на проект „Чуй детето – става ли правосъдието приятелско към детето” на годишната конференция на Eurochild в Букурещ Представители на ИСДП, FONPC и Международната обсерватория за младежко правосъдие взеха участие в специализиран уъркшоп на тема „Building an economic case for a child-friendly justice”. Уъркшопът се проведе в рамките на годишната конференция на Eurochild, в партньорство с Посолството на Франция в Румъния. Темата на срещата беше подобряването на системите за младежко правосъдие в ситуация на икономическа криза, оптималното използване на публичните стредства чрез прилагане на интегриран, мултидисциплинарен подход и публично-частни партньорства. Проект „Чуй детето – става ли правосъдието приятелско към детето” беше представен от Мариама Диало, Аташе за регионално сътрудничество „Права на децата” към Френското посолство в Румъния до 2013 година, като едно от значимите усилия на регионално и европейско ниво за гарантиране на правата на децата , участници в правни процедури.