Комплекс за социални услуги в Шумен

Комплекс за социални услуги в Шумен

Финансирането на цялостната дейност на КСУ в Шумен е от Министерство на труда и социалната политика, чрез заем предоставен от Световна банка.
Цялостното управление на проекта се осъществява от Института по социални дейности и практики (ИСДП) в партньорство на Международните социални служби и Асоциация „Дете и пространство”.

Екип КСУДС - Шумен

Екип на Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Шумен


Екип на Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Шумен

 • Венета Славчева Господинова – Директор
 • Диана Нинчева – Ръководител сектор „Работа в общността"
 • Женета Върбанова - Ръководител сектор „Услуги и подкрепа на детето"
 • Леман Салиева – Ръководител сектор „Подкрепа на семейството"
 • Нели Александрова – ръководител сектор
 • Деяна Жечева – психолог
 • Добринка Стоянова – психолог /титуляр/
 • Айсел Реджеб - социален роботник
 • Боряна Райчева - социален роботник
 • Весилена Иванова – социален работник
 • Златка Йорданова - социален работник
 • Йорданка Димитрова - социален работник
 • Кремена Жекова – социален работник
 • Маргарита Карачорова – социален работник
 • Недка Сидеров – социален работник
 • Нермин Бейти – социален работник
 • Росица Славова - социален работник
 • Светлана Абленова – социален работник
 • Силвия Милкова – социален работник
 • Соня Бъчварова - социален работник
 • Тинка Петрова - социален работник
 • Весела Стоянова- социален работник
 • Илиана Елкова- социален работник
 • Даниела Колева- социален работник
 • Росица Маркова- социален работник
 • Иглика Пенчева- социален работник
 • Айлин Хамди- социален работник
 • Радина Станева - касиер-счетоводител
 • Галина Велкова- рецепционист
 • Мартин Марков-шофьор поддръжка
 • Диана Вичева Янкова - хигиенист
 

Представяне ОЦПГ - Шумен

ОЦПГ - Шумен

Екипът по приемна грижа организира информационни кампании за набиране на приемни семейства и извършва оценка и обучение на кандидатите за приемни родители, след направления на Отделите „Закрила на детето". Обучението на приемни родители се осъществява по единна обучителна програма, създадена по проекта.  

Екипът предоставя подкрепа на социалните работници от Отделите „Закрила на детето" за идентифициране на деца за приемна грижа с оглед ускоряване избора на деца, които да бъдат настанени в приемни семейства.  

Приемните семейства се подкрепят и след настаняване на детето чрез индивидуално консултиране, провеждане на групи за самопомощ, поддържащо обучение.

 

Екип на ОЦПГ - Шумен

 • Мариела Маринова - социален работник
 • Симона Колева - Георгиева - социален работник
 • Стилиян Стоянов - социален работник 

 

Контакти

Ул. "Беласица" № 11

Tел. 054/833-124; 054/800-430      

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

 

Представяне КСУДС - Шумен

Екип КСУДС - Шумен

Отчети КСУДС - Шумен

Представяне КСУДС - Шумен

Комплексът за социални услуги за деца и семейства към Община Шумен


Комплексът за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) към Община Шумен е създаден по Проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България" през 2005 година.  Доставчик на социалните услуги е Сдружение „Институт по социални дейности и практики".


Мисия на Комплекса за социални услуги:

 • Социалните работници и психолозите в Комплекса за социални услуги работят за това всяко дете да расте при своите родители, при осиновители или приемно семейство, които могат да му дадат обич, грижа и внимание.
 • Подкрепяме деца и семейства в риск за изграждане на здрава семейна среда и взаимоотношения за да не бъдат изоставяни деца в специализирани институции. Обявяваме се против насилието над деца.
 • Развиваме социални услуги в общността и заедно с децата и родителите търсим най-верния път за решаването на трудностите и проблемите.
 • Работим активно и развиваме следните социални услуги в подкрепа на деца и родители.

 Услуги за деца:

 • Защитено пространство и подслон на деца, преживели насилие или свидетели на престъпление в Центъра за спешен прием;
 • Психологическа подкрепа на деца, жертва на насилие;
 • Подготовка на деца жертва на насилие или свидетели на престъпление за изслушване пред органите на съда и прокуратурата;
 • Изслушване на деца жертва или свидетели на насилие в специализирано помещение – „Синя стая";
 • Консултиране на деца, извършители на противообществени прояви или в риск да попаднат в негативна приятелска среда;
 • Подкрепа на деца, за които има риск да отпаднат от училище или вече са отпаднали от системата на образованието;
 • Ателиета – клубни занимания според желанието и интересите на децата;
 • Ваканционна програма – пълноценно прекарване на свободното време през ваканцията с образователни дейности и забавления.

 Услуги за родители:

 • Звено „Майка и бебе" - Подслон и подкрепа до 6 месеца на майки, за които има риск да изоставят децата си;
 • Превенция на изоставянето на деца - Подкрепа на родители, които поради различни причини искат да изоставят децата си;
 • Реинтеграция - Подкрепа на родители, които приемат детето си отново у дома, след престоя му в специализираната институция;
 • Оценяване, обучение и подкрепа на кандидати за приемни родители и утвърдени приемни семейства;
 • Обучение и подкрепа на кандидат – осиновител;
 • Консултиране на доброволни клиенти – психологическо, юридическо и социално педагогическо; консултиране на родители, които имат трудности при отглеждането и възпитанието на децата си.

 Принципи на работа:

 • За нас най-важен е интересът на детето;
 • Стимулираме детето и семейството да мислят за решаването на своите проблеми;
 • Зачитаме правото на лично мнение;
 • Гарантираме /спазваме/ поверителността на информацията;
 • Обявяваме се против дискриминацията и насърчаваме толерантността по отношение на пол, етнос, религия, увреждане, социален статус и други;
 • Подкрепяме доброволчеството в полза на децата;
 • Уважаваме и работим с всички институции, имащи отношение към децата;
 • Дейностите ни са безплатни и достъпни за всички граждани от Община Шумен и от други общини, когато се налага да подкрепяме деца, преживели насилие или майки, за които има риск да изоставят децата си.
За контакти:
КСУДС
ул. "Димитър Благоев" 10, гр. Шумен 9700
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Звено "Майка и бебе"
ул. Беласица 11, гр. Шумен 9700
054/833 124
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
В снимки